Lan tỏa phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn văn minh

Thứ Tư, 09/10/2019, 10:01 [GMT+7]
.
.

Xây dựng "Xã, phường, thị trấn văn minh" là một trong những phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn tỉnh, được lồng ghép hiệu quả với nhiều nội dung thi đua yêu nước, cuộc vận động sôi nổi từ cơ sở. Qua gần 18 năm phát động, triển khai, phong trào này đã góp phần nhân lên những cách làm hay, chủ động từ cấp cơ sở, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên và tinh thần tự quản của cộng đồng.

Các thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã Quảng Thành (huyện Hải Hà) giám sát tiến độ thi công công trình cải tạo trạm y tế xã.
Các thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã Quảng Thành (huyện Hải Hà) giám sát tiến độ thi công công trình cải tạo Trạm Y tế xã.

Hết năm 2018, xã Quảng Thành (huyện Hải Hà) là một trong 6 đơn vị cấp xã có thành tích xuất sắc, được UBND tỉnh tặng thưởng Cờ dẫn đầu phong trào xây dựng “Xã, phường, thị trấn văn minh”. Thực tế tại xã được biết, truyền thống thi đua sôi nổi, triển khai các hoạt động hiệu quả từ cơ sở đã được cấp ủy, chính quyền và đông đảo nhân dân địa phương duy trì từ nhiều năm nay. Điển hình như trong xây dựng nông thôn mới, phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” đã được quán triệt, vận dụng rất tốt, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, trách nhiệm tham gia của cộng đồng dân cư. Bà con từng bước hình thành tư duy sản xuất hàng hóa, chủ động phát triển các mô hình sản xuất mới, như trồng chanh đào, bưởi Diễn, cam V2, gạo lứt thảo dược, hình thành một số vùng sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá. Điều kiện kinh tế ngày càng khấm khá, người dân càng tích cực hưởng ứng các phong trào an sinh xã hội, văn hóa, thể thao, xây dựng nếp sống mới...

Ông Phạm Quang Nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quảng Thành, chia sẻ: Một trong những cách làm của xã là phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành và phát huy “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Nhờ đó, xã đã tạo được niềm tin và huy động được sự tham gia, đóng góp của người dân trong quá trình phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới... Bà con hiểu được vai trò của mình là chủ thể, là người trực tiếp thụ hưởng thành quả nên đã hưởng ứng rất tích cực.

Học sinh trường mần Dực Yên (xã Dực Yên, huyện Đầm Hà) vui chơi trong khuôn viên nhà trường.
Học sinh Trường Mầm non Dực Yên (xã Dực Yên, huyện Đầm Hà) vui chơi trong khuôn viên nhà trường.

Phong trào xây dựng “Xã, phường, thị trấn văn minh” được triển khai với khí thế thi đua sôi nổi từ cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó, từng nơi lại chủ động lựa chọn, triển khai nội dung thi đua để tập trung vào những vấn đề thực tiễn của địa phương mình, như: Triển khai các giải pháp để chuyển đổi cơ cấu, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm; công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực để tăng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội... Gắn liền với đó, công tác xây dựng “Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”, “Xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”... đều tạo được sự chuyển biến tích cực, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh xã hội, ANTT của địa phương. Các phong trào thi đua đã cụ thể hoá thành những chỉ tiêu, tiêu chí phấn đấu, đòi hỏi chính quyền và nhân dân có sự vào cuộc tích cực và đồng thuận cao.

Một trong những yếu tố được chú trọng hàng đầu luôn là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Các xã, phường, thị trấn cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân được tham gia bàn bạc, quyết định mức huy động các nguồn đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo. Các nội dung được công khai, minh bạch theo đúng quy định của Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11, gồm nhiều hình thức phong phú như thông qua hệ thống truyền thanh, họp tổ dân, niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, nhà văn hóa thôn, bản, khu phố... Ngoài ra, việc tổ chức giao ban giữa cấp ủy, chính quyền với bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận được duy trì thường xuyên theo định kỳ, đối với cấp huyện quý/lần, cấp xã tháng/lần. Qua đó, những kiến nghị, phản ánh cụ thể từ cơ sở được truyền đạt trực tiếp tới lãnh đạo cấp ủy, chính quyền để có giải đáp ngay, phát huy vai trò người đứng đầu.

Thông qua phong trào xây dựng “Xã, phường, thị trấn văn minh”, ngày càng xuất hiện thêm nhân tố mới, điển hình tiên tiến tại địa bàn dân cư: Những cán bộ, đảng viên tâm huyết với nhiệm vụ, những công dân tiêu biểu, trách nhiệm với cộng đồng. Họ chính là nòng cốt cho các nội dung thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, toàn diện.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.