Khiếu nại của ông Phạm Trung Mạnh không có cơ sở để giải quyết

Thứ Ba, 01/10/2019, 08:12 [GMT+7]
.
.

Ông Phạm Trung Mạnh, trú tại tổ 4A, khu 5A, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long đã khiếu nại Quyết định số 6947/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của Chủ tịch UBND TP Hạ Long với nội dung đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng toàn bộ diện tích 350,5m2 đất ở tại địa chỉ trên.

Kết quả xác minh nguồn gốc sử dụng thửa đất trên của Sở TN&MT tỉnh cho thấy: Theo hồ sơ địa chính, vị trí thửa đất ông Phạm Trung Mạnh khiếu nại đề nghị được cấp quyền sử dụng đất ở thửa đất số 4, tờ bản đồ địa chính số 145 phường Bãi Cháy lập năm 1998, hiện nay thuộc tổ 4A, khu 5A, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Theo xác nhận của UBND phường Bãi Cháy thì thửa đất trên có diện tích 690m2 do ông Phạm Trung Mạnh nhận chuyển nhượng lại của ông Đoàn Văn Đức; thửa đất này do ông Đức khai phá để làm vườn từ năm 1970; năm 1980 ông Đức xây dựng nhà cấp 4 để ở và làm vườn, đến năm 1992, ông chuyển nhượng nhà, đất này cho ông Phạm Trung Mạnh.

Năm 1998, Nhà nước thu hồi một phần diện tích đất của ông Phạm Trung Mạnh để làm đường Hậu Cần (nay là đường Bãi Cháy); diện tích đất còn lại hộ ông Phạm Trung Mạnh quản lý sau năm 1998 là 845,4 m2; sau khi GPMB, ông Phạm Trung Mạnh đã xây dựng lại nhà cấp 4.

Ngày 6/7/2005, ông Phạm Trung Mạnh được UBND TP Hạ Long cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số AC 466805 với tổng diện tích đất cấp là 845,4m2, trong đó có 120m2 đất ở và 725,4m2 đất trồng cây lâu năm (tăng 155,4m2 so với diện tích nhận chuyển nhượng từ ông Đoàn Văn Đức, chưa tính diện tích nhà nước đã thu hồi để làm đường Hậu Cần); ông Phạm Trung Mạnh không phải nộp tiền sử dụng đất (theo Điểm d Điều 50 Luật Đất đai năm 2003). Trong quá trình xét duyệt và công khai nguồn gốc sử dụng đất và sau khi được cấp GCNQSDĐ, ông Phạm Trung Mạnh không có ý kiến thắc mắc gì.

Năm 2006 và năm 2011, ông Mạnh đã chuyển nhượng diện tích 494,4m2 đất cho ông Phạm Trung Kiêu và ông Trần Ngọc Dũng. Diện tích còn lại là 350,5m2 gia đình ông Mạnh đang quản lý, sử dụng; ngày 29/12/2017, ông Mạnh được UBND TP Hạ Long cấp đổi GCNQSDĐ có số vào sổ CH 18993, diện tích cấp 350,5m2, trong đó có 80m2 đất ở (đã trừ đi 40m2 đất ở chuyển nhượng cho hộ ông Phạm Trung Kiêu và ông Trần Ngọc Dũng) và 270,5m2 đất trồng cây lâu năm. Tuy nhiên ông Mạnh không chấp nhận việc cấp đổi lại với lý do: Thửa đất ông đang sử dụng do ông Đoàn Văn Đức khai phá để làm vườn từ năm 1970, được UBND TX Hòn Gai cấp giấy phép sử dụng đất công và xây dựng nhà ở số 1764 ngày 24/3/1978 và đã làm nhà để ở từ năm 1978, đến năm 1992 chuyển nhượng lại nhà đất này cho gia đình ông, vì vậy ông phải được cấp toàn bộ diện tích đất đang sử dụng và không phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 103 Luật Đất đai năm 2013 và Điểm b, Khoản 5, Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

Ngày 22/8/2019, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì đối thoại với đại diện UBND TP Hạ Long và ông Phạm Trung Mạnh. Tại buổi đối thoại, đại diện UBND TP Hạ Long, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh đều thống nhất với kết luận và kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường là hộ ông Đoàn Văn Đức đã được cấp GCNQSD đất và bồi thường về đất ở đủ 5 lần hạn mức theo giấy phép sử dụng đất công và xây dựng nhà ở số 1764 ngày 24/3/1978; diện tích đất hộ ông Phạm Trung Mạnh nhận chuyển nhượng lại của hộ ông Đoàn Văn Đức không nằm trong thửa đất hộ ông Đoàn Văn Đức được cấp giấy phép sử dụng đất công và xây dựng nhà ở số 1764 ngày 24/3/1978, vì vậy không có cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng toàn bộ diện tích 350,5m2 đất ở theo Khoản 2, Điều 103 Luật Đất đai năm 2013 và Điểm b Khoản 5, Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ cho hộ ông Phạm Trung Mạnh.

Căn cứ vào các quy định của Luật đất đai, chính sách pháp luật của nhà nước, ngày 3/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3705/QĐ-UBND với nội dung: Không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Phạm Trung Mạnh đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng toàn bộ diện tích 350,5m2 đất ở tại thửa đất số 04 tờ bản đồ địa chính số 145 phường Bãi Cháy theo Khoản 2, Điều 103 Luật Đất đai năm 2013 và Điểm b Khoản 5, Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

Bảo An

.
.
.
.
.
.
.
.