Khiếu nại của ông Bùi Văn Ngọ không có cơ sở để bồi thường

Thứ Ba, 22/10/2019, 11:51 [GMT+7]
.
.

Ông Bùi Văn Ngọ (trú tổ 12, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) khiếu nại Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch UBND TP Hạ Long, đề nghị được bồi thường 35,6m2 đất bị thu hồi.

Quá trình xác minh vụ việc

Theo kết quả của Đoàn xác minh Thanh tra tỉnh, năm 2017 khi UBND TP Hạ Long thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu phía Nam đường 18A đoạn từ km5 đến km8 (từ Trụ sở Tỉnh ủy đến trụ sở UBND tỉnh) - giai đoạn 1 tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, UBND TP Hạ Long đã ban hành Quyết định số 5250/QĐ-UBND ngày 10/4/2017; Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân, trong khu vực GPMB để thực hiện dự án, theo đó hộ ông Bùi Văn Ngọ bị thu hồi diện tích 197,8m2 đất, trong đó có: Diện tích 63,2m2 đất ở và diện tích 83,4m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm thuộc thửa 71/35/BĐĐC; 35,6m2 thuộc thửa 89/35/BĐĐC là đất rãnh nước công cộng và diện tích 15,6m2 nằm trong ranh giới thu hồi đường 18A.

m
Dự án Đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu phía Nam đường 18A, đoạn qua phường Hồng Hà (TP Hạ Long).

Trên cơ sở kết quả kiểm đếm về đất và tài sản trên đất, hộ ông Bùi Văn Ngọ đã được UBND TP Hạ Long lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ như sau: Bồi thường đất ở diện tích thuộc thửa 71/35/BĐĐC, nằm ngoài hành lang đường điện: 63,2m2 x 45.210.000 đồng/m2 x100%; bồi thường đất trồng cây lâu năm diện tích thuộc thửa 71/35/ĐC nằm trong hành lang an toàn đường điện: 44,9 + 38,5 = 83,4m2 x 65.000 đồng/m2; đối với diện tích: 19,2 + 7,4 + 9,0 = 35,6m2 thuộc thửa 89/35/BĐĐC là đất rãnh nước - công cộng, không bồi thường, hỗ trợ.

Ông Bùi Văn Ngọ không đồng ý việc không được bồi thường diện tích 35,6m2, vì cho rằng diện tích đất này đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Theo Bản chứng nhận nhà, đất do UBND phường Hồng Hà lập năm 2016 đối với hộ ông Bùi Văn Ngọ, thể hiện: “Nguồn gốc đất:  Đất do ông Nguyễn Đình Phích khai phá năm 1958, đến năm 1982 nhượng lại cho ông Bùi Văn Ngọ. Diện tích đất thuộc thửa 89/35/BĐĐC: Là đất công cộng - Mục đích sử dụng: Rãnh nước”.

Ngày 18/12/2018, đoàn xác minh Thanh tra tỉnh đã tổ chức đối thoại với đại diện UBND TP Hạ Long và ông Bùi Văn Ngọ cùng người đại diện theo ủy quyền của ông. Tại buổi đối thoại, đại diện UBND TP Hạ Long giữ quan điểm theo kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND TP Hạ Long và đồng ý với kết quả xác minh của đoàn xác minh. Ông Bùi Văn Ngọ (bà Lê Thị Hoa là người đại diện theo ủy quyền) không đồng ý với kết luận của đoàn xác minh Thanh tra tỉnh, tiếp tục đề nghị được bồi thường diện tích 35,6m2 đất thu hồi thuộc thửa 89 tờ bản đồ địa chính số 35, đề nghị Thanh tra tỉnh yêu cầu UBND phường Hồng Hà tổ chức lấy ý kiến dân cư, người bán đất cho gia đình để xác định lại nguồn gốc đất và diện tích đất chính xác của gia đình nhằm đảm bảo quyền lợi cho gia đình.

Đoàn xác minh Thanh tra tỉnh và đại diện UBND phường Hồng Hà đã giải thích với ông Bùi Văn Ngọ: Theo sơ đồ kỹ thuật thửa đất được thể hiện trong Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ngày 19/10/1997 đã được đại diện gia đình ông Ngọ ký xác nhận, thì phần diện tích đất này không nằm trong thửa đất của gia đình ông Ngọ - thửa 71, tờ bản đồ địa chính số 35 (đã được UBND phường Hồng Hà chứng nhận là đất cống rãnh).

Không có cơ sở để được bồi thường

Căn cứ bản đồ địa chính, bản đồ GPMB, hồ sơ trích lục thửa đất và bản chứng nhận nguồn gốc quá trình sử dụng đất đối với hộ ông Bùi Văn Ngọ được UBND - Ủy ban MTTQ phường Hồng Hà xác nhận, hộ ông Ngọ có 35,6m2 đất thu hồi thuộc thửa 89 tờ BĐĐC số 35 (đo vẽ năm 1997) là đất công cộng (rãnh nước). Phần diện tích đất này đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, nhưng không phù hợp với quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 4/2/2010, nên không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 99, Điều 100 và Điều 101 Luật Đất đai ngày 29/11/2013.

Việc ông Ngọ cho rằng, năm 1997, khi đo đạc đất đai để lập bản đồ địa chính đã không đo hết diện tích đất của gia đình ông đang quản lý và sử dụng (đo thiếu phần diện tích mảnh vườn và nhà vệ sinh của gia đình nằm cạnh rãnh nước cũ đã được thể hiện trong giấy tờ chuyển nhượng năm 1982) là không có cơ sở.

Trên cơ sở xác minh của đoàn xác minh Thanh tra tỉnh, quá trình giải quyết của chính quyền TP Hạ Long, đối chiếu với các quy định của pháp luật, UBND tỉnh đã đồng ý nội dung Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Chủ tịch UBND TP Hạ Long về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Ngọ. Đồng thời không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Bùi Văn Ngọ đề nghị được bồi thường diện tích 35,6m2 đất thu hồi thuộc thửa 89 tờ bản đồ địa chính số 35 phường Hồng Hà, TP Hạ Long.

Bảo An

.
.
.
.
.
.
.
.