Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Cô Tô: Lựa chọn nội dung phù hợp, hình thức phong phú

Thứ Hai, 09/09/2019, 15:09 [GMT+7]
.
.

Huyện đảo Cô Tô có những cách làm hiệu quả trong việc tập hợp cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang đoàn kết, đồng lòng, chung tay đóng góp xây dựng địa phương phát triển.

Lãnh đạo Sở Du lịch và huyện Cô Tô tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng túi ni lông.
Lãnh đạo Sở Du lịch và huyện Cô Tô tuyên truyền, vận động người dân sử dụng túi thân thiện với môi trường.

Thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Cô Tô đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giao MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Mai Tuấn Phượng, Phó Bí thư Huyện ủy Cô Tô, cho biết: Là địa bàn huyện đảo, xa đất liền, trình độ dân trí chưa đồng đều, nên việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân luôn được Cô Tô coi trọng hàng đầu, việc làm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương. Cô Tô đang phát triển mạnh mẽ về lĩnh vực du lịch, vì thế xây dựng một nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật sẽ góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương...

Các cơ quan, đơn vị đều xác định rõ phổ biến, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là giải pháp nhằm tăng cường vai trò quản lý đối với lĩnh vực đời sống xã hội, giữ vững kỷ cương, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới trên địa bàn.

Để đảm bảo công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, UBND huyện thường xuyên kiện toàn Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện. Hội đồng hiện có 30 thành viên, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch. Các thành viên Hội đồng đều là người có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ chính trị từ trung cấp lý luận trở lên.

Một buổi hỗ trợ pháp lý cho học sinh Trường Tiểu học thị trấn Cô Tô.
Một buổi hỗ trợ pháp lý cho học sinh Trường Tiểu học thị trấn Cô Tô (huyện Cô Tô).

Huyện hiện có 44 cán bộ, công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trong đó báo cáo viên pháp luật cấp huyện có 6 người, tuyên truyền viên cấp xã có 38 người. Báo cáo viên cấp huyện hầu hết có trình độ chuyên môn pháp luật, trình độ lý luận chính trị, đều là cán bộ chủ chốt ở các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Tuyên truyền viên cấp xã chủ yếu là trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu; cán bộ, công chức Khối MTTQ và các đoàn thể; cán bộ tư pháp, hộ tịch, có hiểu biết về pháp luật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình với công việc.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân được thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị - xã hội, quản lý theo lĩnh vực, ngành, trong từng thời điểm, để lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp. Đặc biệt, dựa trên đặc điểm của các nhóm đối tượng, địa bàn dân cư và tình hình, yêu cầu đặc thù của địa phương để lựa chọn nội dung pháp luật và hình thức tuyên truyền để đạt hiệu quả cao nhất, lan tỏa tới đông đảo nhân dân. 

m
CBCS, người dân và du khách nước ngoài tham gia Chiến dịch "Hãy làm sạch biển", "Chống rác thải nhựa" tại bãi biển Nam Hải (thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô), ngày 7/9/2019. Ảnh: Bá Trinh (CTV)

Điển hình như trong thực hiện công tác GPMB thi công tuyến đường xuyên đảo, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân về ý nghĩa, lợi ích thiết thực của công trình mang lại cho cộng đồng dân cư, mọi người đều đồng thuận hiến đất, bàn giao mặt bằng; công trình đã nhanh chóng được hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo nên diện mạo mới cho đô thị Cô Tô.

Hay gần đây, từ việc các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân, du khách nói không với sử dụng túi nilon, không thải rác ra môi trường, nhất là môi trường biển; đổ rác đúng nơi quy định và thực hiện phân loại rác tại nguồn, đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ rất cao của người dân và du khách. Đến nay việc xả rác ở huyện Cô Tô không còn như trước, đảm bảo môi trường sinh thái, phục vụ phát triển du lịch bền vững.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.