Tiên Yên: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thứ Sáu, 13/09/2019, 15:54 [GMT+7]
.
.

Bà Bùi Thị Thơ, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Tiên Yên, cho biết: Hiện huyện có trên 5 vạn dân, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50%; số lao động trong độ tuổi trên 31.000 người. 

Mô hình chăn nuôi gà ở xã Hà Lâu (Tiên Yên) tạo thu nhập cao, ổn định cho lao động tại địa phương
Mô hình chăn nuôi gà ở xã Hà Lâu (Tiên Yên) tạo thu nhập cao, ổn định cho lao động tại địa phương.

Công tác đào tạo nghề, định hướng việc làm gặp không ít khó khăn. Tại địa phương chưa hình thành các khu sản xuất nông nghiệp tập trung, năng suất lao động chưa cao; việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế...

Để nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn, miền núi, thời gian qua, huyện đã triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã huy động trên 1.600 tỷ đồng để đầu tư cho khu vực nông thôn, miền núi. Đến nay, kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi cùng các công trình phục vụ an sinh xã hội ở địa phương đã cơ bản hoàn thiện. Huyện chủ trương đẩy mạnh việc đào tạo việc làm tại chỗ thông qua các lớp đào tạo ngắn hạn, trung hạn. Ngành nghề được chú trọng là chăn nuôi, canh tác nông - lâm - thủy sản, cơ khí, vận tải...

Trồng bí xanh, hướng đi mới trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ ở xã Đông Hải
Trồng bí xanh, hướng đi mới trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ ở xã Đông Hải.

Phòng LĐ-TB&XH huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các xã, thị trấn và các trung tâm đào tạo nghề ở địa phương và của tỉnh làm tốt công tác rà soát, đánh giá tổng thể nguồn, chất lượng người lao động trong độ tuổi ở địa phương để xây dựng phương án đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp cho lao động, nhất là lực lượng thanh niên được đẩy mạnh thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi sinh hoạt ở thôn, khu phố... Qua đó, người dân ngày càng nhận thức hơn được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề để tự vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Với những cách làm, bước đi phù hợp, đến nay, bình quân mỗi năm, toàn huyện đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã giới thiệu, tạo việc làm cho trên 800 lao động. Hiện tỷ lệ lao động có việc làm trong độ tuổi đạt gần 100%. Trong đó, số lao động qua đào tạo gần 19.500 người.

Nhờ được đào tạo nghề cơ bản kết hợp với hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật, khu vực nông thôn, miền núi của Tiên Yên ngày càng có nhiều mô hình phát triển kinh tế phù hợp, góp phần đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo ở địa phương. Năm 2015, thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn của huyện đạt 21,5 triệu đồng/người thì nay đã lên tới 44 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 1,38%.

Quang Minh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.