BHXH tỉnh: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Thứ Bảy, 07/09/2019, 16:09 [GMT+7]
.
.

Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của cơ quan BHXH tỉnh tại 14/14 Trung tâm hành chính công (HCC) cấp huyện mới đây có kết quả 99,5% đánh giá hài lòng, trong đó có 85,2% rất hài lòng. Đây là nỗ lực của ngành BHXH tỉnh trong cải cách TTHC, lấy người dân, đơn vị và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC - Cơ quan BHXH tỉnh giải quyết thủ tục liên quan chính sách BHXH, BHYT.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC (Cơ quan BHXH tỉnh) giải quyết thủ tục liên quan đến chính sách bảo hiểm cho người dân.

Ông Lê Đình Tuấn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: Hiện nay tại các trung tâm HCC cấp huyện, số lượng hồ sơ tiếp nhận, chi trả liên quan đến chính sách BHXH chiếm tới 17% tổng số hồ sơ giải quyết TTHC. Do vậy, BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch, ra công văn đề nghị trung tâm HCC cấp huyện giúp đỡ khảo sát bằng phiếu. Trong thời gian 1 tháng (từ ngày 15/7 đến 15/8), 1.200 phiếu được phát ra, khảo sát đánh giá ở 4 mức, gồm: Rất hài lòng, hài lòng, bình thường và không hài lòng. Qua tổng hợp kết quả cho thấy mức độ hài lòng đạt 99,5%, trong đó rất hài lòng đạt 85,2%. Đặc biệt, có 3 địa phương gồm: Tiên Yên, Đầm Hà và Hải Hà đạt 100% rất hài lòng.

Anh Nguyễn Tuấn Anh (phường Hồng Hà, TP Hạ Long), cho biết: Vợ tôi làm ở Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh, đang chờ sinh tại bệnh viện, nhưng thẻ BHYT đã bị mất. Tôi đến đây xin cấp lại thẻ BHYT cho vợ. Sau khi khai báo thông tin theo quy định, tôi chỉ chờ 15 phút là được có thẻ BHYT mới, không nghĩ rằng thủ tục làm lại thẻ nhanh đến vậy.

Để đơn giản TTHC, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, đơn vị và doanh nghiệp đến giao dịch với cơ quan BHXH, thời gian qua, ngành BHXH đã cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết nhiều TTHC, như: Chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức từ 10 ngày xuống còn 6 ngày; hưu trí từ 20 ngày xuống còn 12 ngày; giải quyết tử tuất từ 15 ngày xuống còn 8 ngày; cấp mới sổ BHXH từ 20 ngày xuống còn 5 ngày...

Cùng với đó, các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện qua giao dịch điện tử với 8 thủ tục, trong đó có 4 thủ tục thu, 3 thủ tục chi trả và 1 thủ tục sổ thẻ. Hiện nay, 100% hồ sơ thủ tục thông qua dịch vụ bưu điện, những hồ sơ tiếp nhận sau khi cơ quan BHXH tỉnh giải quyết được nhân viên Bưu điện túc trực để nhận và chuyển đến địa chỉ nơi hồ sơ chuyển đến.

Người dân đến giải quyết thủ tục chính sách BHXH tại Trung tâm HCC TP Hạ Long.
Người dân đến giải quyết thủ tục liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại Trung tâm HCC TP Móng Cái.

Trong 8 tháng của năm 2019, toàn tỉnh đã tiếp nhận 121.710 hồ sơ, đã giải quyết 121.977 hồ sơ (trong đó có 267 hồ sơ tồn đọng từ năm trước) và tiến hành trả 115.572 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Để có được kết quả này, ngành BHXH tỉnh đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức toàn ngành; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với mục tiêu lấy người dân, đơn vị, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Ngành niêm yết công khai các TTHC mới tại bộ phận một cửa BHXH tỉnh và 14 trung tâm HCC cấp huyện; trên các trang thông tin điện tử của ngành để người dân, đơn vị, doanh nghiệp được tiếp nhận. Ứng dụng CNTT các phần mềm kết nối với nhau trong một hệ thống để nâng cao hiệu quả công việc, nhất là trong giải quyết TTHC.

Theo Phó Giám đốc BHXH tỉnh, thời gian tới, toàn ngành sẽ triển khai đồng bộ hệ thống truyền hình tiên tiến đến cấp huyện để tổ chức họp trực tuyến, quản lý nội bộ và chỉ đạo kịp thời trong giải quyết TTHC. Qua đó, phục vụ hiệu quả tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. 

Dương Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.