Xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú

Thứ Năm, 08/08/2019, 14:42 [GMT+7]
.
.

Ngày 8/8, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú cấp tỉnh, chủ trì cuộc họp của Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú tỉnh Quảng Ninh lần thứ 13-2020.

Danh sách xét tặng lần này có 31 trường hợp, trong đó Thầy thuốc Ưu tú là 28 trường hợp, Thầy thuốc Nhân dân là 3 trường hợp. Tại cuộc họp, sau khi thảo luận, xem xét tiêu chí, điều kiện theo đúng quy định, các thành viên trong Hội đồng xét tặng cấp tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín.

c

Thành viên Hội đồng xét tặng Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú cấp tỉnh bỏ phiếu.

Kết quả, 3/3 trường hợp trong danh sách có số phiếu đủ theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân; 20/28 trường hợp có số phiếu đủ theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

v

Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng, nhấn mạnh, 23 trường hợp được Hội đồng bỏ phiếu thông qua lần này đều là những đồng chí có tài năng, đạo đức, nhiều thành tích xuất sắc về chuyên môn, được nhân dân, người bệnh, đồng nghiệp tín nhiệm. Trên cơ sở kết quả phiếu bầu, đồng chí giao Sở Y tế tổ chức thông báo kết quả bình xét của Hội đồng cấp tỉnh tới hội đồng cấp cơ sở, hoàn thiện hồ sơ các bước tiếp theo báo cáo tỉnh và trình Hội đồng xét tặng cấp Nhà nước.

 Hải Hà

.
.
.
.
.
.
.
.