Đất thu hồi của bà Hoàng Thị Thanh, phường Việt Hưng, không đủ điều kiện bồi thường

Thứ Ba, 30/07/2019, 07:33 [GMT+7]
.
.

Thực hiện dự án Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, đoạn qua phường Việt Hưng, TP Hạ Long, hộ ông Trần Trung Ước - bà Hoàng Thị Thanh, tổ 5, khu 11, phường Việt Hưng, bị thu hồi 19,3m2. Không đồng ý với phương án bồi thường mà TP Hạ Long đã lập và phê duyệt, cũng như quyết định giải quyết khiếu nại của thành phố, bà Thanh đã có đơn tiếp khiếu đến tỉnh.

Tuyến đường Cao tốc Hạ Long- Vân Đồn, đoạn qua phường Việt Hưng, TP Hạ Long. Ảnh: Đỗ Phương.
Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, đoạn qua phường Việt Hưng, TP Hạ Long. Ảnh: Đỗ Phương

Theo tìm hiểu vụ việc, trong tổng số 19,3m2 mà hộ ông bà Ước - Thanh bị thu hồi tại thửa số 17/99/BĐĐC và thửa 84/99/BĐĐC phường Việt Hưng thì có 8,2m2 thuộc thửa số 17 được đền bù đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, 11m2 đất thuộc thửa 84 được thành phố xác định là đất giao thông, không bồi thường, hỗ trợ. Gia đình cũng được bồi thường 100% công trình xây dựng trên thửa đất số 17; còn thửa đất thu hồi được xác định là đất giao thông thì chỉ hỗ  trợ 30% giá trị công trình.

Tuy nhiên, bà Thanh cho rằng diện tích 19,3m2 đất do gia đình bà sử dụng, bị thu hồi, trong đó 8,3m2 thuộc thửa 17, gia đình bà đã đăng ký sử dụng, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) là do quy hoạch mở đường. Nay Nhà nước mở đường theo quy hoạch thì phải bồi thường. Còn diện tích 11m2 thuộc thửa 84 là đất giao thông; nhưng thực tế, gia đình quản lý, sử dụng phần đất này cùng thời điểm và cùng nguồn gốc với phần đất thuộc thửa 17 trước khi Nhà nước có quy định phần đất này là đất giao thông, vì vậy phải được bồi thường. Ngày 1/6/2018, Chủ tịch UBND TP Hạ Long đã ban hành Quyết định số 2887/QĐ-UBND không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Thanh.

Ngay sau khi nhận được đơn của bà Thanh khiếu nại Quyết định số 2887/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hạ Long, UBND tỉnh đã giao cho các sở, ngành chức năng vào cuộc, xác minh lại vụ việc.

Kết quả xác minh nguồn gốc đất của hộ ông bà Ước - Thanh cho thấy: Tháng 7/1994, UBND huyện Hoành Bồ cấp giấy phép xây dựng và sử dụng thửa đất cho hộ ông Trần Trung Ước tại xã Việt Hưng với diện tích 60m2, cạnh tiếp giáp mặt đường của thửa đất cách tim đường quốc lộ 297 là 14m. Sau khi được cấp, hộ ông Ước, bà Thanh sử dụng để ở và mở rộng thửa đất. Điều này được biểu hiện tại hồ sơ kỹ thuật thửa đất 17, tờ bản đồ 99 địa chính phường Việt Hưng đo vẽ năm 2003 thể hiện diện tích thửa đất của hộ bà Thanh là 190,8m2. Trong sơ đồ nhà đất xin cấp GCNQSDĐ của hộ bà Thanh do UBND phường Việt Hưng lập ghi rõ “Thửa đất xin cấp giấy là thửa 17 tờ bản đồ địa chính số 99, diện tích theo bản đồ địa chính là 190,8m2 (trong đó 21,55m2 ngoài cấp giấy; 13,45m2 nằm trong hành lang đường điện 35kV cắt bỏ không cấp); tổng diện tích đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận là 156m2 (đều là đất ở). Trong 156m2 trên thì có 5,65m2 trong hành lang mở đường, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng; còn 150,35m2 khi xây dựng hoặc cải tạo phải có quy hoạch chi tiết được phê duyệt và phải được cấp phép...”. Xác nhận này cũng đã được đại diện sử dụng đất là ông Ước và đại diện hộ giáp ranh là ông Huỳnh Ngọc Thành và UBND xã Việt Hưng (nay là UBND phường Việt Hưng) ký xác nhận.

Bởi vậy, ngày 30/12/2005, UBND TP Hạ Long cấp GCNQSDĐ số AĐ182136/QSDĐ cho hộ ông bà Ước - Thanh với diện tích được cấp là 156m2 đất ở (không có đất trồng cây lâu năm). Hộ ông bà Ước - Thanh tiếp tục sử dụng thửa đất trên cho đến thời điểm bị thu hồi diện tích 19,3m2 (không nằm trong diện tích 156m2 đất ở đã được cấp).

Khoản 1, Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh về việc xác định diện tích đất ở để bồi thường thì trường hợp của hộ ông bà Ước - Thanh, do UBND TP Hạ Long không thu hồi vào diện tích 156m2 đất ở đã cấp theo GCNQSDĐ nên việc bà Thanh đề nghị bồi thường diện tích 19,3m2 đất thu hồi là đất ở là không có cơ sở.

Còn về đề nghị được bồi thường, hỗ trợ 100% giá trị phần kiến trúc thuộc diện tích 11m2 đất thửa 84 của bà Thanh; qua xác minh cho thấy: Trong tổng 19,3m2 đất hộ bà Thanh bị thu hồi có 11m2 thuộc thửa đất 84 được xác định là đất giao thông. Trên diện tích này, hộ bà Thanh đã xây dựng công trình mái tôn từ năm 2003. Theo quy định tại điểm C khoản 2 Điều 25 Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh quy định khác đối với nhà, công trình xây dựng không hợp pháp không thuộc trường hợp quy định tại Điều 31 và 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì: Nhà, công trình xây dựng khác không được phép xây dựng, đã xây dựng trước ngày 1/7/2004 trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất mà khi xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố và cắm mốc hoặc vi phạm hành lang bảo vệ công trình đã được cắm mốc thì được hỗ trợ bằng 30% mức bồi thường theo quy định tại Điều 20, 21, 22 Quy định này nếu không bị cơ quan có thẩm quyền từ cấp xã trở lên lập biên bản vi phạm. Như vậy, phần kiến trúc mái tôn hộ bà Thanh xây dựng năm 2003 trên đất giao thông chỉ được hỗ trợ 30% giá trị là đúng quy định.

Sau khi xác minh vụ việc và tổ chức đối thoại, UBND tỉnh đã có Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với khiếu nại của bà Hoàng Thị Thanh. Quyết định này đồng ý với Quyết định 2887/QĐ-UBND ngày 1/6/2018 của Chủ tịch UBND TP Hạ Long và không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Hoàng Thị Thanh về đề nghị được bồi thường, hỗ trợ diện tích 19,2m2 đất thuộc thửa 84/99/BĐĐC và thửa số 17/99/ BĐĐC là đất ở; không chấp nhận nội dung khiếu nại được bồi thường 100% giá trị kiến trúc trên diện tích 11m2 đất thuộc thửa 84.

Quang Cường

.
.
.
.
.
.
.
.