Cả Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 có 72 thí sinh bị đình chỉ thi

Thứ Sáu, 28/06/2019, 05:44 [GMT+7]
.
.

Trong số 79 thí sinh vi phạm quy chế thi, 72 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi, 3 thí sinh bị cảnh cáo và 4 thí sinh bị khiển trách.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đạo tạo tại cuộc họp báo Thông báo kết thúc công tác coi thi của Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, toàn quốc có 6 cán bộ coi thi và 79 thí sinh vi phạm quy chế thi. Trong số các thí sinh vi phạm quy chế thi, 72 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi, 3 thí sinh bị cảnh cáo và 4 thí sinh bị khiển trách.

Ảnh minh họa: Phi Long
Ảnh minh họa: Phi Long

Cũng theo đại diện của Bộ GD&ĐT, kỷ cương trường thi được tăng cường, kỷ luật phòng thi được duy trì nghiêm tại tất cả các Điểm thi trong cả nước, không còn hiện tượng phao thi ở các Điểm thi. Một số hiện tượng vi phạm quy chế thi được phát hiện và xử lý kịp thời đảm bảo tính nghiêm minh của Kỳ thi.

Bộ GD&ĐT khẳng định, cho tới thời điểm này, cưa ghi nhận thấy hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Tuy nhiên, cũng còn một số sai sót xảy ra ở một số Hội đồng thi do lỗi của cán bộ coi thi, in sao đề thi như việc phát nhầm đề thi cho thí sinh, in thiếu đề thi dẫn đến thi sinh phải làm bài thi muộn so với quy định. Hội đồng thi đã xử lý bù thời gian làm bài để đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Theo VTV

.
.
.
.
.
.
.
.