TP Hạ Long: Đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số PAPI

Thứ Tư, 15/05/2019, 13:23 [GMT+7]
.
.

Nhằm nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), thời gian qua TP Hạ Long đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Qua đó, làm căn cứ giúp địa phương điều chỉnh và cải thiện công tác, phục vụ người dân tốt hơn. Mục tiêu cao nhất là lấy sự tin tưởng và hài lòng, phát huy sự tham gia tích cực của người dân vào nhiệm vụ phát triển của thành phố.

g
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Hồng Hải giải quyết TTHC cho công dân.

Theo đánh giá của TP Hạ Long từ kết quả khảo sát PAPI trên địa bàn hằng năm cho thấy, người dân ngày càng đặt ra những yêu cầu lớn với chính quyền địa phương trong việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, các cơ chế giải trình và giám sát. Bên cạnh đó, chất lượng cung ứng các dịch vụ công cũng phải được cải thiện.

Trên cơ sở này, thành phố đã quán triệt các phường, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách; thu, chi ngân sách; khung giá đất, kế hoạch giải phóng mặt bằng; phí, lệ phí… Đặc biệt, những vấn đề được người dân quan tâm như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, khung giá đất và phương án đền bù, hỗ trợ GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng… được thành phố công khai đến người dân bằng nhiều hình thức (văn bản niêm yết, trên cổng thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh...). Nhờ vậy, nhiều nội dung được người dân nắm bắt và thực hiện đầy đủ.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những khâu trọng tâm để đáp ứng yêu cầu, cũng như nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Những năm qua, các cấp chính quyền TP Hạ Long đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác này. Thành phố đã tập trung nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường.

Hiện 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố đều được đưa vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công. TP Hạ Long là địa phương đầu tiên của tỉnh đưa các TTHC về điện, nước, thẻ căn cước công dân vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công. 20/20 phường của thành phố đã đầu tư và phát huy hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Đến nay, thành phố đã thực hiện rà soát, cắt giảm trên 40% thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền; cắt giảm trên 38% thời gian đối với TTHC cấp xã so với quy định của bộ TTHC tỉnh công bố.

g
Cán bộ MTTQ phường Tuần Châu vận động người dân hiến đất làm các công trình dân sinh. Ảnh: Ngọc Ánh

Xác định trách nhiệm giải trình là yêu cầu cấp thiết, là giải pháp hữu hiệu để thực hiện dân chủ, đảm bảo quyền lợi của người dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội, các cấp chính quyền trong thành phố đã duy trì nghiêm công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư kiến nghị của người dân theo đúng quy định.

Thành phố đã quán triệt nghiêm túc đội ngũ cán bộ tiếp công dân phải có thái độ tích cực, hòa nhã để trao đổi, giải thích kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân. Nhằm không ngừng nâng cao sự hài lòng của người dân đối với hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, thành phố đã quyết liệt thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCCVC. Đồng thời, gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó, yêu cầu người đứng đầu địa phương, đơn vị phải trực tiếp giải quyết tất cả các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

Bằng cách thực hiện trên, nhiều kiến nghị của người dân được thành phố xử lý dứt điểm ngay từ cấp cơ sở, tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị và niềm tin trong nhân dân.

Nguyễn Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.