Quảng Yên: Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công

Thứ Ba, 14/05/2019, 09:35 [GMT+7]
.
.

Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính nhanh, chính xác, TX Quảng Yên đang tập trung đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công TX Quảng Yên.
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công TX Quảng Yên.

Đối với lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đến nay TX Quảng Yên đã có 302/396 TTHC thuộc thẩm quyền được đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4. Trong công tác giải quyết TTHC, trung bình mỗi tháng Trung tâm Hành chính công thị xã đã tiếp nhận khoảng 3.000 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 94,5%. Tỷ lệ người dân đánh giá hài lòng về kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn thị xã đạt 93,65%, là tiêu chí có tỷ lệ đánh giá hài lòng cao nhất trong 5 tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Quảng Yên hướng dẫn người dân thực hiện quy trình đăng ký giải quyết TTHC.
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Quảng Yên hướng dẫn người dân thực hiện quy trình đăng ký giải quyết TTHC.

Chị Đồng Thị Thủy, phường Quảng Yên cho biết: Nhiều lần đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công thị xã tôi thấy cán bộ, nhân viên ở đây phục vụ rất chu đáo, nhiệt tình. Các kết quả giải quyết TTHC đều được trả đúng hạn. Sau 6 tháng nghỉ chế độ thai sản, lần này đến Trung tâm, tôi đã được hướng dẫn thêm về một số thủ tục có thể giải quyết nhanh gọn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Điều này giúp chúng tôi tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại khi giải quyết các TTHC liên quan.

Còn anh Trần Quang Thái, phường Đông Mai thì đánh giá: Mọi thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp… đều được Trung tâm niêm yết công khai, hướng dẫn từng khâu thực hiện nên quá trình giải quyết hồ sơ khá thuận lợi. Đặc biệt, ở Trung tâm còn có lực lượng ĐVTN của thị xã thường trực, sẵn sàng trợ giúp, hướng dẫn cặn kẽ các bước hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, khiến tôi rất hài lòng và yên tâm.

Theo đánh giá của TX Quảng Yên, cùng với những thuận lợi, trong CCHC thị xã vẫn còn bộc lộ những mặt hạn chế như: Kế hoạch kiểm soát TTHC chưa đảm bảo; việc ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chữ ký số, thực hiện dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn ít... Do vậy, để tiếp tục làm tốt công tác CCHC, thời gian tới, thị xã tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, phòng, ban, địa phương; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đạo đức công vụ và kỷ cương hành chính đáp ứng yêu cầu công việc.

Đồng thời rà soát bộ thủ tục hành chính của thị xã đề nghị tỉnh sửa đổi, bổ sung và loại bỏ các thủ tục không cần thiết, chồng chéo. Cùng với đó, TX Quảng Yên sẽ tập trung triển khai Đề án Đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công thị xã.

Minh Hà

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.