Giám sát các loài ưu tiên trên cạn ở Vịnh Hạ Long

Thứ Tư, 15/05/2019, 21:17 [GMT+7]
.
.

Ngày 15/5, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Viện Sinh thái miền Nam triển khai giám sát các loài ưu tiên trên cạn ở Vịnh Hạ Long tại khu vực Áng Cá Hồng (Cống Đỏ). Đây là một trong những hợp phần nằm trong khuôn khổ Sáng kiến liên minh Hạ Long-Cát Bà do USAID tài trợ.

Chuyên gia của
Chuyên gia của Viện Sinh thái miền Nam phổ biến phương pháp giám sát cho các thành viên trong đoàn.

Mục đích của việc giám sát các loài ưu tiên trên cạn ở Vịnh Hạ Long nhằm theo dõi sự thay đổi, biến động về quần thể, hệ sinh thái, quần xã của động, thực vật trên Vịnh Hạ Long. Đồng thời, xác định nguyên nhân tác động đến các hệ sinh thái, loài động, thực vật trên vịnh để lựa chọn, đưa ra các giải pháp quản lý phù hợp. Thông qua hoạt động giám sát sẽ thu thập thêm thông tin để bổ sung vào cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học Vịnh Hạ Long, phục vụ cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di sản.

Căng dây
Thiết lập ô mẫu định vị để triển khai giám sát tại khu vực Áng Cá Hồng (Cống Đỏ).

Đối tượng được lựa chọn giám sát là hệ sinh thái các thảm thực vật trên đảo và một số loài động, thực vật (Tuế Hạ Long, Cọ Hạ Long, Lan Hài, Khỉ Vàng, Thạch Sùng Mí). Địa điểm triển khai giám sát là các đảo trên Vịnh Hạ Long theo khu vực phân bố của đối tượng giám sát, gồm có: Chân Voi, Tùng Lâm, Cát Lán, Bồ Hòn, Bù Xám, Cống Đỏ, Hang Trai, Mây Đèn, Cống Đầm.

Tại buổi giám sát trên đảo Cống Đỏ, các đơn vị đã chọn địa điểm thiết lập ô mẫu định vị với kích thước 50x50m; ghi nhận số loài quan tâm trong ô mẫu, định danh và tiến hành thu mẫu những cây chưa biết tên chính xác; tiến hành đeo thẻ, chụp hình và ghi nhận tọa độ; đo các chỉ tiêu; nhập dữ liệu vào máy tính…

Dự kiến, thời gian triển khai giám sát sẽ kết thúc vào tháng 9/2019.

Hoàng Nga

.
.
.
.
.
.
.
.