BHXH Uông Bí: Chống lạm dụng và nợ đọng bảo hiểm

Thứ Tư, 15/05/2019, 10:06 [GMT+7]
.
.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn TP Uông Bí là hơn 102.000 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96% dân số, vượt 1,4% so với kế hoạch tỉnh giao. Theo đánh giá của BHXH Quảng Ninh, ngoài làm tốt công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm, BHXH TP Uông Bí còn là đơn vị có thành tích nổi bật trong giải quyết nợ đọng BHXH.

Để làm tốt công tác giải quyết nợ đọng, BHXH TP Uông Bí đã thành lập tổ đốc nợ gồm 5 thành viên và lập danh sách các đơn vị có nợ đọng. Hằng tháng, tổ đốc nợ đều bám sát từng đơn vị để đôn đốc việc đóng BHXH. Nếu hết tháng mà doanh nghiệp vẫn chưa đóng, BHXH Uông Bí sẽ gửi văn bản nhắc nhở.

Trường hợp nợ trên 3 tháng, đơn vị sẽ tham mưu UBND thành phố ra văn bản đôn đốc và thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các chính sách pháp luật lao động, kịp thời giải quyết những vướng mắc về chế độ bảo hiểm cho người lao động, đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, tổ chức tuyên truyền việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Nhờ vậy, công tác giải quyết nợ đọng của BHXH Uông Bí luôn đạt kết quả cao. Tính đến nay, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố chỉ còn khoảng 10 tỷ đồng (chiếm 2,8% so với kế hoạch giao).

Cán bộ BHXH Uông Bí
Cán bộ BHXH TP Uông Bí kiểm tra, rà soát hồ sơ việc thực hiện chi ốm đau, thai sản của các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Song song với công tác giải quyết nợ đọng, việc chống lạm dụng quỹ bảo hiểm cũng được BHXH TP Uông Bí tập trung triển khai. Do đặc thù trên địa bàn thành phố chỉ có bệnh viện đa khoa loại I, trực thuộc Bộ Y tế (Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí) nên nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người dân là ở Trung tâm Y tế thành phố, với khoảng 65.000 đầu thẻ.

Để việc khám chữa bệnh, chuyển tuyến của người dân được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, BHXH thành phố luôn có cán bộ giám định, giám sát trực tiếp tại Trung tâm Y tế thành phố. Đồng thời, một đồng chí Phó Giám đốc của đơn vị cũng sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát trên phần mềm, nhằm loại bỏ những chi phí bất hợp lý, vừa giảm bội chi cho quỹ BHYT mà vẫn đảm bảo các quyền lợi, chế độ cho người dân.

Điển hình như năm 2018, BHXH Uông Bí đã từ chối chi trả 331 triệu đồng tiền vật tư y tế trong cơ cấu giá dịch vụ, giảm các xét nghiệm không phù hợp của 760 người với số tiền 77 triệu đồng. Còn trong quý  I vừa qua, BHXH Uông Bí cũng tập trung lọc dữ liệu từ phần mềm cấp thẻ BHYT đối với toàn thành phố để phát hiện, lập danh sách các thẻ BHYT trùng, chuyển cho các xã, phường kiểm tra, đối chiếu. Qua đó đã phát hiện 25 thẻ trùng, số tiền cấp thẻ phải hoàn trả ngân sách nhà nước là gần 10 triệu đồng. Trước đó, năm 2016 có 14 thẻ, năm 2017 là 5 thẻ và năm 2018 là 6 thẻ.

Theo ông Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc BHXH TP Uông Bí, để hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ được giao, năm 2019, BHXH TP Uông Bí sẽ tiếp tục thực hiện rà soát, phân loại các đơn vị nợ đọng, tập trung bám sát doanh nghiệp để giảm tối đa nợ đọng; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ, kỹ thuật và sự có mặt của người bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh; kiểm tra tình hình thực hiện các chế độ chính sách bảo hiểm, trong đó sẽ tập trung vào kiểm tra, rà soát việc thực hiện chi ốm đau, thai sản của các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và nhất là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Hoàng Nga

.
.
.
.
.
.
.
.