Sở LĐ-TB&XH: Tăng cường cải cách hành chính

Thứ Tư, 24/04/2019, 08:57 [GMT+7]
.
.

Với mục tiêu hướng tới môi trường làm việc dân chủ, công khai, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh, Sở LĐ-TB&XH luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm chính của người đứng đầu cơ quan; người dân và doanh nghiệp là chủ thể chính được thụ hưởng. Bởi vậy, nỗ lực cải cách thể chế, nâng cao chất lượng rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) giải quyết tốt các chế độ, chính sách của người dân là những giải pháp được sở tập trung triển khai.

Tin liên quan

Cán bộ Sở TN&MT giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Cán bộ Sở LĐ-TB&XH hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Để đơn giản hóa tối đa các TTHC góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của sở, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và thực hiện tốt chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, Sở LĐ-TB&XH thường xuyên rà soát bộ TTHC để tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, huỷ bỏ, ban hành mới các TTHC thuộc chức năng quản lý của mình.

Hiện nay, có 77/80 TTHC của Sở thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trong đó, 8 TTHC thực hiện 3 bước tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả; 69 TTHC thực hiện 4 bước tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện mục tiêu đơn giản hoá TTHC, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và tổ chức, Sở đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền phê duyệt, giải quyết 19 công việc, TTHC thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đến nay, 73/80 TTHC của Sở được đơn giản hóa thời gian giải quyết.

Đặc biệt, Sở đã chỉ đạo các bộ phận tham gia quy trình giải quyết TTHC, đẩy mạnh công tác xử lý, giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường mạng để đảm bảo yêu cầu chung; thẩm định, giải quyết TTHC đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, tiến độ thời gian theo quy định. Đồng thời, công khai 100% TTHC trên cổng thông tin điện tử của Sở; tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả. Để phục vụ việc phê duyệt TTHC ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Sở đã đưa vào sử dụng và ký kết quy chế quản lý và sử dụng con dấu thứ 2.

Sở LĐ-TB&XH cũng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong công tác quản lý, theo dõi, đánh giá cán bộ của Sở làm việc tại trung tâm. Ngoài việc chấp hành tốt thời gian làm việc, tiếp nhận giải quyết các TTHC, cán bộ của Sở còn nhiệt tình, trách nhiệm trong việc hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ đảm bảo chất lượng; không có khiếu nại hay kiến nghị gì liên quan đến việc giải quyết TTHC cũng như đối với thái độ, ứng xử của cán bộ đơn vị.

Bà Đoàn Thị Lan Anh, Phó Văn phòng Sở LĐ-TB&XH, cho biết: Theo kết quả phân tích phiếu khảo sát lấy ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết TTHC của Sở cho thấy: 54/54 phiếu đều đánh giá TTHC đơn giản hóa, thời gian giải quyết nhanh, phong cách phục vụ tốt. Quý I/2019, sở đã giải quyết 7.599 hồ sơ TTHC, 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, không có hồ sơ quá hạn.

ác doanh nghiệp tư vấn thông tin, vị trí việc làm cần tuyển dụng cho người lao động trong phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại huyện Vân Đồn
Các doanh nghiệp tư vấn thông tin, vị trí việc làm cần tuyển dụng cho người lao động trong phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại huyện Vân Đồn. Ảnh: Mai Duyên (CTV)

Để thực thi nhiệm vụ công tác, Sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải quyết công việc; áp dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản trên hệ thống chính quyền điện tử; 100% cán bộ, công chức có hòm thư điện tử công vụ và thường xuyên sử dụng hòm thư điện tử công vụ trao đổi công việc; ban hành quy trình xử lý văn bản của Sở. Hiện có 41/80 TTHC được Sở đề xuất xây dựng quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 39/80 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2.

Để tăng số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được tiếp nhận và giải quyết, thời gian tới Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa, tối thiểu đạt 70% TTHC của đơn vị được giải quyết theo quy trình từ mức độ 3 trở lên. 100% TTHC của Sở được công bố, công khai về danh mục, nội dung, thủ tục, quy trình tiếp nhận trên cổng thông tin điện tử của Sở, trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.