Từ ngày 1/4, tổng điều tra dân số, nhà ở trên toàn quốc

Thứ Năm, 14/03/2019, 09:45 [GMT+7]
.
.

Cuộc tổng điều tra về dân số, nhà ở sẽ kéo dài trong 25 ngày kể từ 1/4, thực hiện trên phạm vi cả nước.

a
Cuộc tổng điều tra về dân số, nhà ở sẽ kéo dài trong 25 ngày kể từ 1/4.

Theo đó, có 10 nội dung được tập trung đánh giá, điều tra, thống kê là: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động việc làm; thực trạng nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Đây là cuộc tổng điều tra dân số, nhà ở quy mô lớn được tiến hành ở 63 tỉnh, thành phố cùng 3 bộ có tính đặc thù gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao.

Lực lượng tham gia tổng điều tra gồm 9.300 giám sát viên các cấp, 110.000 điều tra viên thống kê và tổ trưởng điều tra, với tổng kinh phí khoảng 1.100 tỷ đồng.

Hải Bình

.
.
.
.
.
.
.
.