Tăng cường cải cách, sát cánh cùng doanh nghiệp

Thứ Bảy, 16/03/2019, 06:58 [GMT+7]
.
.

Nhờ những đột phá trong cải cách các thủ tục hành chính, huyện Bình Liêu đã đem đến sự hài lòng của người dân và tạo sự gắn kết của các doanh nghiệp khi đến đầu tư trên mảnh đất này.

Năm 2018, thực hiện Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh về “Thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công các cấp và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh”, huyện Bình Liêu đã phát hành 508 phiếu/4.038 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện và đã nhận được kết quả mức độ rất hài lòng 85%, mức độ hài lòng 14,3%, bình thường 0,7%, không hài lòng 0%. Quý I năm nay, Trung tâm Hành chính công huyện Bình Liêu lại phát 96 phiếu thăm dò, kết quả 95% mức độ rất hài lòng, 42% mức độ hài lòng, bình thường 0,8% và vẫn không có phiếu nào không hài lòng.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Bình Liêu đang giải quyết thủ tục cho người dân (Báo cuối tuần)
Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Bình Liêu đang giải quyết thủ tục cho người dân.

Để có được sự hài lòng của người dân như vậy, nhất là các nhà đầu tư, huyện Bình Liêu đã xác định trước hết phải nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn, cán bộ có trình độ mới phục vụ được tốt. Huyện đã tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm một cửa cho hàng trăm cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, thị trấn. Huyện phối hợp với Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ CBCCVC làm việc tại Trung tâm Hành chính công và bộ phận nhận và trả kết quả hiện đại. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn quyết liệt trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện đạo đức công vụ với CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó, tác phong, thái độ phục vụ của đội ngũ CBCCVC được nâng cao rõ rệt. Khi công dân, doanh nghiệp đến Trung tâm Hành chính công được cán bộ tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ đúng theo quy định với thái độ phục vụ chu đáo, lịch sự. Trung tâm Hành chính công chủ động đôn đốc các cơ quan, đơn vị có thủ tục đến hạn trả kết quả cho người dân, tổ chức hoàn tất hồ sơ chuyển về Bộ phận trả kết quả tập trung, quá trình giao nhận có phiếu kiểm soát, hồ sơ được lưu trữ đầy đủ, khoa học. Năm 2018, huyện tiếp nhận và giải quyết 1.375 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết 1.324 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết là 51, nhưng trong số này không có hồ sơ quá hẹn. Quý I năm nay, Trung tâm đã nhận 261 hồ sơ và đã giải quyết được 220 hồ sơ, số hồ sơ còn lại đang giải quyết nhưng cũng không có hồ sơ nào quá hẹn.

Nhờ được bám sát nguyện vọng của doanh nghiệp mà Công ty đã được hỗ trợ dầu tư nhà xưởng và máy móc để nâng cao sản xuất
 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu được hỗ trợ đầu tư nhà xưởng và máy móc để nâng cao sản xuất.

Để nắm bắt kịp thời và đi sâu, đi sát nguyện vọng của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, huyện đã giao công việc cụ thể cho các phòng ban như: Phòng Văn hóa  - Thông tin theo dõi và nắm bắt các hoạt động và đầu tư của du lịch, Phòng NN&PTNT nắm bắt về các hoạt động của sản xuất nông nghiệp v.v.. Các cơ quan bám sát các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và rà soát các đề xuất của họ, để từ đó có những giải pháp tháo gỡ vướng mắc một cách hiệu quả.

Từ một huyện nghèo rất khó thu hút các nhà đầu tư, nhưng nhờ có những giải pháp thông thoáng kịp thời thúc đẩy các doanh nghiệp, mà đến nay trên địa bàn toàn huyện Bình Liêu đã có hơn 50 doanh nghiệp hoạt động, đóng góp không nhỏ vào việc giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế toàn huyện.

                                                                        Công Thành

.
.
.
.
.
.
.
.