Quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch tả lợn Châu phi

Thứ Năm, 14/03/2019, 14:48 [GMT+7]
.
.

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1548/UBND-NLN3 (14/3) về việc quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch tả lợn Châu phi.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn nhiễm dịch tại TP Uông Uông Bí.
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn nhiễm dịch tại TP Uông Uông Bí (ảnh Hải Hà)

Trước thông tin về tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Trên thế giới đã có 20 quốc gia xuất hiện bệnh Dịch tả lợn châu Phi và đã có hơn 1,08 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy. Tại Trung Quốc, từ ngày 3/8/2018 đến ngày 17/2/2019 đã có 112 ổ Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 28 tỉnh (trong đó có tỉnh Vân Nam và Quảng Tây gần biên giới với Việt Nam) và đã có hơn 950.000 con lợn các loại buộc phải tiêu hủy. Tại Việt Nam từ ngày 01/02 đến 12/3/2019 dịch bệnh đã xảy ra tại 161 xã, 43 huyện của 15 tỉnh, thành phố (Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Lạng Sơn và Bắc Kạn), tổng số lợn bệnh và tiêu hủy là 16.629 con. Tại Quảng Ninh, ổ địch đầu tiên xuất hiện ngày 08/3/2019 tại xã Yên Đức, TX Đông Triều. Đến hết ngày 13/3/2019, bệnh đã xảy ra tại 05 hộ/05 xã/04 huyện, TX đó là: Đông Triều, Hải Hà, Quảng Yên và Uông Bí, tổng số lợn các loại buộc phải tiêu hủy 176 con lợn.

Để khống chế có hiệu quả bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 và Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh về triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã trực tiếp chỉ đạo phòng chống dịch, huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức triển khai giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi, với mục tiêu và quyết tâm không để phát sinh ổ dịch mới trên địa bàn.

Thành lập ngay, duy trì liên tục đoàn công tác của cấp huyện kiểm tra triển khai phòng, chống bệnh dịch và yêu cầu tất cả các xã thành lập đoàn công tác để đến trực tiếp từng hộ chăn nuôi thực hiện thống kê tình hình nuôi và yêu cầu các hộ chăn nuôi lợn phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân trong phòng dịch. Theo dõi chặt chẽ tình hình đàn lợn nuôi, nếu có dấu hiệu bỏ ăn, ốm hoặc chết phải báo ngay cho cơ quan thú y lấy mẫu xét nghiệm.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo và thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Chỉ đạo hoãn các cuộc họp chưa thực sự cần thiết tại cấp huyện và cấp xã để tập trung phòng, chống bệnh Dịch.

UBND cũng đề nghị đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành ủy phân công ngay các Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp xuống địa bàn xã, phường được phân công theo dõi để chỉ đạo cụ thể, quyết liệt công tác phòng, chống bệnh dịch.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các địa phương thực hiện: Theo dõi chặt chẽ, tổng hợp diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi báo cáo kịp thời hàng ngày về UBND tỉnh; duy trì Đoàn công tác của Sở để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện phòng, chống bệnh dịch, kịp thời nhắc nhở hoặc phê bình (hoặc đề xuất UBND tỉnh) đối với các đơn vị không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch.

Khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ người dân khi tiêu hủy vật nuôi bị bệnh đảm bảo chỉ đạo tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 và quy định hiện hành.

Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn châu Phi và các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, ổn định tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội.

Các Sở, ngành, đem vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ tiếp tục quyết liệt thực hiện công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo tại Chỉ thị sổ 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 22/02/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh.

Vũ Đức
 

.
.
.
.
.
.
.
.