Tinh gọn bộ máy ngành Y tế - Hiệu quả thiết thực

Thứ Sáu, 07/12/2018, 06:29 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Chương trình hành động số 21-CT/TU ngày 5/2/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, năm 2018, ngành Y tế Quảng Ninh tích cực tham mưu cho tỉnh, chủ động xây dựng đề án, kế hoạch tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Qua đó không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Kỹ thuật viên thực hiện các xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Kỹ thuật viên thực hiện các xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Mạnh tay sáp nhập các đơn vị

Theo lãnh đạo Sở Y tế cho biết, đơn vị thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể CBCCVC-NLĐ các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, tỉnh liên quan đến tổ chức bộ máy và xu hướng đổi mới cơ chế hoạt động của ngành Y tế. Đặc biệt là Chương trình hành động số 21 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 36 của UBND tỉnh về thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) để mọi người hiểu được chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, thông qua đó tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với hoạt động của các đơn vị trong ngành Y tế. Nhờ đó, tư tưởng của cán bộ ổn định, không có diễn biến bất thường; không có đơn thư kiến nghị trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

Từ ngày 1/6/2018, đối với tuyến tỉnh, ngành Y tế đã hoàn thành việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hệ dự phòng tuyến tỉnh, gồm: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội. Qua đó đã giảm 4 đầu mối đơn vị y tế tuyến tỉnh; giảm 4 giám đốc, 8 phó giám đốc; giảm 14 khoa phòng; giảm 12 lãnh đạo khoa phòng; giảm 29 người làm việc hưởng lương từ ngân sách do chuyển về các đơn vị y tế hệ điều trị tự chủ về chi thường xuyên.

phẫu thuật tán sỏi laser niệu quản
Ca phẫu thuật tán sỏi laser niệu quản tại Trung tâm Y tế TX Quảng Yên.

Đối với tuyến huyện, khi thực hiện Đề án 25 (từ tháng 6/2016) ngành Y tế đã thực hiện sáp nhập các trung tâm y tế (hệ dự phòng) tuyến huyện với bệnh viện đa khoa (hệ điều trị) tuyến huyện trên cùng địa bàn để thành lập trung tâm y tế 2 chức năng (giảm 7 đầu mối đơn vị y tế tuyến huyện). Đến tháng 7/2018, ngành Y tế đã đưa vào hoạt động trung tâm y tế đa chức năng tuyến huyện trên cơ sở sáp nhập trung tâm DS-KHHGĐ tuyến huyện với trung tâm y tế huyện 2 chức năng trên cùng địa bàn. Như vậy, ngành Y tế tiếp tục giảm 14 đầu mối đơn vị y tế tuyến huyện; giảm 14 bộ máy lãnh đạo cấp đơn vị do chuyển thành cấp khoa phòng của đơn vị mới; không giảm số lượng người làm việc do thực hiện sáp nhập nguyên trạng.

Do tính chất đặc thù, Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình y tế thuộc Sở Y tế tiếp tục được duy trì để thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. Riêng nhiệm vụ quản lý dự án được Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình y tế bàn giao về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh theo quy định.

Như vậy, mạng lưới y tế của tỉnh đã cơ bản được củng cố, sắp xếp, xây dựng theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm, hoạt động có hiệu quả ở các lĩnh vực được giao. Đến nay, toàn ngành Y tế có 9 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh; 5 trung tâm y tế tuyến tỉnh; 14 trung tâm y tế đa chức năng tuyến huyện; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục DS-KHHGĐ, Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình y tế và Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả. Quảng Ninh tiếp tục duy trì 186/186 trạm y tế, hoạt động theo 3 mô hình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, nhu cầu của người dân; tiếp tục phân cấp quản lý trạm y tế tuyến xã thuộc UBND cấp huyện.

Dành biên chế cho công tác chuyên môn

Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khai trương Phòng khám đa khoa số 2, tại địa chỉ 643 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, TP Hạ Long (cơ sở cũ của Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội Quảng Ninh).
Phòng khám đa khoa số 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa được khai trương.

Toàn ngành Y tế hiện nay có 5.202 người, bao gồm 2.516 viên chức, hợp đồng 68; 2.686 hợp đồng lao động. Như vậy số lượng chỉ tiêu biên chế, chỉ tiêu hợp đồng lao động của ngành Y tế được UBND tỉnh giao chỉ bằng 70,2% so với mức trung bình của Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV (5.202/7.401 người). Trong đó, ngành Y tế chỉ còn 725 người làm việc trong các đơn vị y tế hưởng lương từ ngân sách nhà nước cấp (năm 2012 có 992 người; năm 2018 giảm 267 người so với năm 2012). Đến tháng 10/2018, ngành Y tế đã thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108 là 85 trường hợp, trong đó có 81 trường hợp hưởng chính sách về hưu trước tuổi và 4 trường hợp hưởng chính sách thôi việc ngay.

Việc quản lý biên chế trong ngành Y tế được tổ chức triển khai thực hiện thống nhất theo quy định và phân cấp của tỉnh. Hiện nay, Sở Y tế đang tiếp tục đề xuất với tỉnh phê duyệt chủ trương về tự chủ nhân lực trong các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc ngành để giảm viên chức hưởng lương từ ngân sách trong đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí chi thường xuyên từ một phần đến toàn bộ.

Chăm sóc sức khỏe cho thai phụ tại Trạm y tế phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả
Chăm sóc sức khỏe cho thai phụ tại Trạm Y tế phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả.

Bên cạnh đó, ngành Y tế đã có quy định ưu tiên dành chỉ tiêu biên chế được giao chỉ để tuyển dụng đối với nguồn nhân lực có chất lượng cao, cần thu hút, đãi ngộ để phát triển bền vững đơn vị; các đối tượng khác chuyển dần sang hình thức hợp đồng lao động. Cùng với đó là thực hiện nhiều giải pháp thu hút, tuyển dụng, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là bác sĩ hệ đào tạo chính quy. Đến nay, Quảng Ninh đã đạt 14,5 bác sĩ/vạn dân so với năm 2012 là 7,5 bác sĩ/vạn dân. Đồng thời chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế ở trong và ngoài nước. Ngành Y tế cũng triển khai mô hình “Nguồn nhân lực chất lượng cao dùng chung”, nhằm phát huy hiệu quả ở các đơn vị y tế tuyến huyện thiếu hụt cán bộ chuyên môn y tế giỏi, giúp cho người dân được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm tải cho tuyến trên.

Có thể nói, việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của ngành Y tế đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đây sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để trong thời gian tới ngành Y tế tỉnh tiếp tục có những bước đi, cách làm phù hợp để cụ thể hóa các nội dung của Chương trình hành động số 21-CT/TU, từng bước xây dựng bộ máy hành chính công thực sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới.

Nguyễn Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.