Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, khóa XIII

Thực hiện một số chính sách cai nghiện ma tuý

Thứ Tư, 05/12/2018, 07:54 [GMT+7]
.
.

Để công tác cai nghiện ma túy tại Quảng Ninh ngày càng hiệu quả và từng bước đi vào nền nếp, tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIII sẽ thảo luận và dự kiến thông qua Nghị quyết Quy định chính sách cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Những năm qua, tình hình người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Theo thống kê của Công an tỉnh cuối năm 2015, toàn tỉnh có 2.437 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, nhưng đến tháng 5/2018 đã tăng lên 3.337 người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý. Đồng thời năm 2015, có 74% người nghiện có hồ sơ quản lý được điều trị, cai nghiện, nhưng đến tháng 5/2018, tỷ lệ người nghiện có hồ sơ quản lý được cai nghiện chỉ đạt 67,7% (1.914/3.337 người được điều trị nghiện)...

Ông Lê Minh Sơn, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Để công tác cai nghiện ma túy tại Quảng Ninh ngày càng hiệu quả và từng bước đi vào nền nếp, căn cứ vào Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan, những năm qua tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo cả về chính sách, cũng như chế độ hỗ trợ cho các đối tượng là những người cai nghiện ma túy tập trung tại Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh cũng như đối với những người cai nghiện ma túy tại cộng đồng, trên cơ sở điều kiện thực tiễn của địa phương, theo từng giai đoạn. Cụ thể, đối với người cai nghiện tập trung hoặc tại cộng đồng đều được hỗ trợ 100% chi phí cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và một số chi phí khác... Cùng với đó, tỉnh cũng quan tâm và có nhiều chính sách trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội. Cụ thể, từ năm 2.000, tỉnh đã ban hành chính sách phụ cấp đặc thù cho cán bộ làm công tác cai nghiện mức 500.000 đồng/người/tháng và từ năm 2009 tiếp tục nâng mức phụ cấp lên mức 1.500.000 đồng/người/tháng...

Tiếp nhận học viên vào cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện tỉnh.
Các học viên nộp hồ sơ cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện tỉnh.

Tuy nhiên, công tác cai nghiện ma túy đối với người nghiện ma túy cũng như những cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội là mang tính đặc thù, vì thế, nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho công tác cai nghiện ma túy tại Quảng Ninh ngày càng đạt hiệu quả cao, căn cứ các Nghị định của Chính phủ và Thông tư, văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành... tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIII sẽ thảo luận, thống nhất ban hành Nghị quyết “Quy định chính sách cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. 

Theo đó, các đối tượng nằm trong diện được hưởng chính sách là người cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; người cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng và công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Các khoản chi phí cho người cai nghiện ma túy bắt buộc trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, như: Tiền ăn hằng tháng bằng 1,0 mức lương cơ sở/người/ tháng; chi phí sinh hoạt bằng 1,5 mức lương cơ sở/người/năm; hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, các xét nghiệm để chuẩn bị điều trị cắt cơn cho người cai nghiện tại cộng đồng; người cai nghiện chưa có nghề, được hỗ trợ học nghề một lần 2.000.000 đồng/người.

CBVC Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh chăm sóc các học viên tại đơn vị.
Cán bộ Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh chăm sóc các học viên tại đơn vị.

Đối với cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện, quản lý người cai nghiện ma túy, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, trợ cấp đặc thù hằng tháng 2.500.000 đồng/người. Trường hợp là bác sĩ được trợ cấp bằng 3 lần cán bộ khác. Bên cạnh đó còn hỗ trợ đồng phục (quần áo, giầy, mũ) và vật dụng khác... Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp, thường xuyên làm nhiệm vụ đưa người đi cai nghiện ma túy bắt buộc, đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh thuộc công an cấp huyện hỗ trợ 700.000 đồng/tháng và cán bộ trực tiếp theo dõi công tác cai nghiện ma túy tại xã, phường, thị trấn được hỗ trợ 350.000 đồng/người/tháng. Nguồn kinh phí thực hiện các chế độ chính sách này được bố trí trong chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành...

Nghị quyết “Quy định chính sách cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” được ban hành chính là nền tảng vững chắc, giúp công tác cai nghiện ma túy tại địa phương trong thời gian tới tiếp tục đạt được nhiều kết quả bền vững. Đồng thời, góp phần tạo môi trường lành mạnh, ngày càng ổn định và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tuấn Hương

.
.
.
.
.
.
.
.