TP Hạ Long: Tổng kết 2 năm công tác phòng chống tác hại của thuốc lá

Thứ Sáu, 09/11/2018, 13:02 [GMT+7]
.
.

Ngày 8/11, UBND TP Hạ Long tổ chức hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện công tác phòng chống tác hại của thuốc lá (2017-2018).

Triển khai công tác phòng chống tác hại thuốc lá, TP Hạ Long đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng TP Hạ Long - Thành phố du lịch không khói thuốc lá do đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban, thành viên là đại diện lãnh đạo các ngành.

Trong 2 năm, thành phố đã ban hành 12 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá, tổ chức 72 buổi tập huấn kiến thức và truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá tại các trường học, doanh nghiệp, khách sạn, các phường với 6.730 lượt người tham dự; phối hợp với các cơ quan truyền thông của Trung ương, tỉnh, thành phố phát 32 lượt phóng sự, tin bài về tác hại của thuốc lá…

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng chống tác hại thuốc lá cũng được thành phố triển khai quyết liệt. Trong 2 năm, thành phố đã tổ chức 126 lượt kiểm tra việc thực hiện các quy định của thành phố về phòng chống tác hại thuốc lá của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Qua 2 năm triển khai công tác phòng chống tác hại thuốc lá, nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố về tác hại của thuốc lá ngày càng được nâng cao. Theo điều tra xã hội học năm 2009, thành phố có 59,5% người dân hiểu và tự nguyện thực hiện công tác phòng chống tác hại thuốc lá thì đến nay đã có trên 80% số người hiểu về tác hại của thuốc lá và tự giác phòng chống tác hại thuốc lá.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, TP Hạ Long xác định cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá bằng nhiều hình thức, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; duy trì sơ tổng kết hằng năm; kịp thời sửa chữa, lắp đặt, bổ sung pano đã bị hỏng, rách; xử lý các cơ quan, đơn vị vi phạm Luật Phòng chống tác hại thuốc lá... 

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND TP Hạ Long đã tổ chức tập huấn triển khai phần mền quản lý các nhà thuốc, kiểm soát kê đơn bán thuốc; các giải pháp phòng chống kháng thuốc cho nhân dân trên địa bàn.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.