Đông Triều lấy ý kiến nhân dân về thành lập thêm 4 phường

Thứ Ba, 06/11/2018, 17:11 [GMT+7]
.
.

Ngày 6/11, nhân dân 4 xã: Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế (TX Đông Triều) cho ý kiến về Đề án thành lập phường thuộc thị xã để trình HĐND cấp xã quyết định. Đây là cơ sở quan trọng để TX Đông Triều trở thành đô thị loại III.

Một góc thôn Tràng Bạch, xã Hoàng Quế (TX Đông Triều).
Một góc thôn Tràng Bạch, xã Hoàng Quế (TX Đông Triều).

Theo Đề án, thành lập phường Hoàng Quế trên cơ sở nguyên trạng 14,88km2 diện tích tự nhiên và dân số 8.234 người; phường Yên Thọ trên cơ sở nguyên trạng 10,20km2 diện tích tự nhiên và dân số 11.023 người; phường Hồng Phong trên cơ sở nguyên trạng 7,38km2 diện tích tự nhiên và dân số 8.558 người; phường Tràng An trên cơ sở nguyên trạng 9,53km2 diện tích tự nhiên và dân số 6.540 người. Cơ cấu và trình độ phát triển KT-XH của 4 xã trên đều đạt; cơ bản đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị của phường thuộc thị xã.

Trước đó, vào ngày 3/11/2018, đảng viên của 4 đảng bộ xã nói trên đã được nghe, thảo luận Đề án để tuyên truyền đến người dân. Đảng bộ, chính quyền các xã đã thành lập tổ tuyên truyền lưu động; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương để nhân đân nắm được Đề án.

Nguyễn Xuân (CTV)

.
.
.
.
.
.
.
.