Chủ tịch Hội đồng Thành viên TKV Lê Minh Chuẩn:

"Lời dạy của Bác Hồ còn vẹn nguyên giá trị với thợ mỏ hôm nay"

Chủ Nhật, 11/11/2018, 08:11 [GMT+7]
.
.

Ngày 15/11/1968, Bác Hồ đã có cuộc gặp mặt công nhân, cán bộ ngành Than. Thực hiện lời dạy của Người, suốt 50 năm qua, lớp lớp công nhân, cán bộ ngành Than đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, cung cấp đủ than cho các ngành kinh tế trong nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Nhân kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ ý nghĩa này, phóng viên Báo Quảng Ninh Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện với ông Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Ông Lê Minh Chuẩn.
Ông Lê Minh Chuẩn.

- Xin ông cho biết ý nghĩa của cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với công nhân, cán bộ ngành Than ngày 15/11/1968 đối với sự củng cố, phát triển của ngành trong những năm sau đó và hiện nay?

+ Ngày 15/11/1968, do tình hình sức khỏe không cho phép, Bác Hồ đã cho mời Đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than đến gặp mặt tại Phủ Chủ tịch. Sau khi biểu dương, khen ngợi những thành tích mà công nhân, cán bộ ngành Than đã đạt được, phê bình, nhắc nhở những tồn tại, khuyết điểm, Người đã ân cần căn dặn: “Ngành sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc. Toàn thể công nhân, cán bộ phải có nhiệt tình cách mạng và tinh thần yêu nước rất cao, ý chí quyết đánh thắng rất vững, phải đoàn kết nhất trí, phải có đầy đủ ý thức làm chủ nước nhà, làm chủ xí nghiệp, vượt mọi khó khăn, nhằm vào một mục đích chung là sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc”.

Có thể nói, những lời dạy quý báu của Người còn vẹn nguyên giá trị với lớp lớp các thế hệ thợ mỏ. Đáp lại sự quan tâm của Người, cán bộ và công nhân ngành Than - Khoáng sản Việt Nam luôn khắc cốt ghi tâm và thực hiện tốt lời dạy của Bác, luôn nỗ lực phấn đấu và đã giành được nhiều thành tích trong sản xuất và chiến đấu, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn hiện nay, cuộc gặp của Bác Hồ vẫn có ý nghĩa hết sức to lớn khi cán bộ, công nhân toàn Tập đoàn đang thi đua lao động sản xuất nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

- Thưa ông, cán bộ và công nhân ngành Than đã sống, học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức của Người như thế nào trong thời gian qua?

+ Thời gian qua, các cấp ủy Đảng trong Tập đoàn đã triển khai đồng bộ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua lao động sản xuất giành năng suất cao, năng suất kỷ lục.

Thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2017 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, cơ quan chuyên môn, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong toàn Tập đoàn đã tích cực triển khai các nội dung chuyên đề năm 2017 và năm 2018 theo Kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn đề ra. Qua đó, TKV đã đẩy mạnh thực hiện học tập tấm gương Bác Hồ trong xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nhiều đơn vị đã triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với nhiệm vụ chính trị, từ đó tạo động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, đảng viên và người lao động đã gương mẫu trong lãnh đạo, quản lý, trong lao động sản xuất, trong sinh hoạt, công tác, lôi cuốn đồng nghiệp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và toàn Tập đoàn.

Những năm qua, cán bộ, đảng viên, người lao động Tập đoàn đã luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tích cực đổi mới phong cách làm việc, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng; tăng cường các giải pháp lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất; đẩy mạnh đầu tư khoa học công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của cán bộ, công nhân lao động.

Bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong Tập đoàn biết rằng trong từng mặt công tác và trong bản thân mỗi người vẫn còn có tồn tại nhất định, từ đó nhận thức rõ trách nhiệm của mình, thẳng thắn tự phê bình và phê bình để quyết tâm khắc phục, nêu cao tính gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ, cùng nhau phấn đấu để tiếp tục giành được những thành tích cao hơn trong thời gian tới. Mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong Tập đoàn sẽ luôn tự nhủ với mình rằng: Nếu có thành công sẽ soi gương Bác mà khiêm tốn; nếu có sai lầm sẽ soi gương Bác mà thật thà, tự nhận và kiên quyết sửa chữa; khi gặp khó khăn sẽ nhớ về Bác mà kiên cường tiến lên phía trước để hoàn thiện mình hơn.

Từ những phong trào ấy, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, nhiều sáng kiến có giá trị kinh tế cao, tích cực giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề đã được các cấp vinh danh, khen thưởng, là những tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có sức lan tỏa để các thế hệ cán bộ, công nhân viên chức lao động học tập, phấn đấu noi theo. Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt công nhân mỏ tới đây, chúng tôi sẽ tôn vinh 50 công nhân, cán bộ tiêu biểu là những điển hình tiên tiến. Đây là 50 bông hoa rực rỡ nhất trong vườn hoa làm theo lời Bác.

Bác Hồ nói chuyện với công nhân mỏ tại Phủ Chủ tịch. Ảnh tư liệu của TKV.
Bác Hồ nói chuyện với công nhân mỏ tại Phủ Chủ tịch. Ảnh tư liệu của TKV

- Bác Hồ đã “mong tất cả công nhân và cán bộ cố gắng hơn nữa, đẩy mạnh ngành Than trở thành một ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác”. Xin ông cho biết, ngành Than đã và sẽ làm gì để trở thành ngành kinh tế gương mẫu như kỳ vọng của Bác Hồ?

+ Thực hiện lời dạy của Người, suốt chặng đường 50 năm qua, cán bộ, công nhân ngành Than đã khắc phục khó khăn, lao động sáng tạo, tận tâm, tận lực cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước, xây dựng Tổ quốc. Các đơn vị của Tập đoàn không ngừng đầu tư công nghệ, máy móc hiện đại để mở rộng sản xuất, nâng cao sản lượng khai thác, thực hiện đúng như lời Bác dạy: "Sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc".

Trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, nhất là từ khi thành lập Tổng Công ty Than Việt nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam), ngành Than đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ khai thác hiện đại để tăng năng suất lao động, tăng sản lượng khai thác và đặc biệt là tiết kiệm nguồn "vàng đen" của đất nước. Ngày nay, công nghệ khai thác hiện đại như hệ thống cơ giới hóa đồng bộ khai thác than hầm lò, ô tô chở đất đá tải trọng hàng trăm tấn, hệ thống băng tải vận chuyển than thay cho ô tô, các hệ thống khai thác giếng đứng sâu đến -350, -500 mét... đã khẳng định vị trí vững vàng của ngành Than Việt Nam sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn năng lượng cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Nếu như năm 1995, năm đầu thành lập Tổng Công ty Than Việt Nam, sản lượng than khai thác mới đạt trên 7,2 triệu tấn thì đến năm 2018 dự kiến sẽ sản xuất và tiêu thụ được trên 40 triệu tấn. Tính riêng 10 tháng năm 2018, Tập đoàn đã đảm bảo cung cấp đủ than cho các hộ tiêu thụ trong nước đã ký cam kết, các chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt so với kế hoạch đầu năm và tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận, năng suất lao động, tiền lương, nộp ngân sách Nhà nước đã vượt chỉ tiêu năm 2018; góp phần bảo đảm những cân đối lớn của Nhà nước đối với nền kinh tế. Môi trường Vùng mỏ tiếp tục được cải thiện. Đời sống cán bộ, công nhân lao động được nâng lên một bước.

Trong thời kỳ đổi mới, Tập đoàn được giao nhiệm vụ khai thác, chế biến, tiêu thụ than, khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất điện, vật liệu xây dựng, thăm dò địa chất, chế tạo cơ khí, kinh doanh dịch vụ thương mại, nghiên cứu khoa học để đáp ứng nhu cầu về năng lượng, phục vụ quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Tập đoàn cũng phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực công nghiệp khác như khoáng sản, luyện kim, hóa chất mỏ, công nghiệp điện. Năm 2018, dự kiến sản xuất trên 12 ngàn tấn đồng tấm; gần 1,3 triệu tấn Alumin; 70 ngàn tấn thuốc nổ công nghiệp; trên 9,3 tỷ KWh điện, tổng doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến đạt trên 122 ngàn tỷ đồng; nộp ngân sách trên 15 ngàn tỷ đồng; lợi nhuận trên 4.500 tỷ đồng. Tập đoàn đã bảo toàn và phát triển được vốn Nhà nước, đáp ứng đủ than cho các ngành kinh tế trong nước, bảo đảm việc làm và ổn định đời sống cho gần 100 ngàn công nhân lao động với thu nhập bình quân đạt trên 10,8 triệu đồng/người/tháng.

1
Rót than xuống tàu biển xuất khẩu. Ảnh tư liệu của Công ty Tuyển than Cửa Ông

Bên cạnh đó, Tập đoàn luôn chú trọng đầu tư cải thiện môi trường Vùng mỏ, thực hiện tốt các chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh, đảm bảo các khoản nộp ngân sách tỉnh, đẩy mạnh đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, góp phần to lớn vào xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp.

Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, lao động sản xuất, công nhân, cán bộ ngành Than đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng năm 1996, danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới năm 2005. Toàn ngành đã có trên 570 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương các hạng; 34 tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVTND qua các thời kỳ.

Tiếp tục thực hiện tốt lời Bác Hồ đã dạy, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động Tập đoàn nguyện mãi mãi nhiệt huyết, xây đắp truyền thống anh hùng của giai cấp công nhân Vùng mỏ bất khuất, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, tinh thần lao động sáng tạo, biến chủ nghĩa anh hùng cách mạng và truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Tập đoàn TKV thành nguồn lực để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác, đưa ngành Than trở thành một ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác và Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp.

- Trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!

Phạm Học (Thực hiện)

Tin liên quan

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.