Bình Liêu: Tiếp nhận hỗ trợ gạo của Chính phủ

Thứ Sáu, 09/11/2018, 14:25 [GMT+7]
.
.

Ngày 8/11/2018, tại Trường PTDT Nội trú huyện Bình Liêu, Phòng GD – ĐT huyện đã nhận 58.768kg gạo hỗ trợ đợt 2 của Nhà nước cho học sinh của 15 trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện.

Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, học sinh huyện Bình Liêu đã được hưởng 130.224kg gạo hỗ trợ của Nhà nước (đợt 1, huyện tiếp nhận 71.456kg).

Học sinh Trường PTDT Nội trú tiếp nhận gạo cho nhà trường.
Học sinh Trường PTDT Nội trú Bình Liêu tiếp nhận gạo cho nhà trường.

Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh được thực hiện theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giảm bớt khó khăn cho học sinh, gia đình và nhà trường; tạo điều kiện trong việc duy trì tỷ lệ đi học, nâng cao thể trạng của học sinh và chất lượng giáo dục ở những vùng điều kiện khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Theo đó, một học sinh được hỗ trợ mỗi tháng 15kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Số gạo trên được Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Liêu hướng dẫn các nhà trường quản lý, phân phối, sử dụng gạo hiệu quả; bảo đảm việc tiếp nhận, sử dụng gạo hỗ trợ cho học sinh đúng đối tượng, định mức; không để thất thoát, tiêu cực xảy ra trong quá trình tiếp nhận, phân phối, sử dụng gạo hỗ trợ.

Lê Thị Bẩy (Phòng GD&ĐT Bình Liêu)

.
.
.
.
.
.
.
.