Bình Liêu nỗ lực giảm nghèo

Thứ Tư, 07/11/2018, 11:36 [GMT+7]
.
.

Bình Liêu là một trong những huyện miền núi có tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Nhằm từng bước cải thiện, nâng cao đời sống người dân, những năm qua, các cấp, ngành của Bình Liêu đã triển khai nhiều chương trình, giải pháp hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Nghề nuôi cá nước lạnh ở bản Khe Tiền, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu là một trong những mô hình phát triển kinh tế mới đang được bà con tích cực thực hiện.
Nuôi cá nước lạnh ở bản Khe Tiền, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, là một trong những mô hình phát triển kinh tế mới đang được bà con tích cực thực hiện.

Hết năm 2017, huyện Bình Liêu có 1.674 hộ nghèo, chiếm 23,21%; 1.405 hộ cận nghèo, chiếm 19,48%. Trong số hơn 1.600 hộ nghèo thì có 6,6% hộ nghèo, 0,99% hộ cận nghèo thiếu hụt về trình độ giáo dục người lớn; 50,37% hộ nghèo, 32,3% hộ cận nghèo thiếu hụt về chất lượng nhà ở; 2,86% hộ nghèo, 1,82% hộ cận nghèo thiếu hụt về nước sạch; 82,21% hộ nghèo, 68,38% hộ cận nghèo thiếu hụt về vệ sinh... Với quyết tâm đẩy nhanh công tác giảm nghèo trên địa bàn, năm 2018, huyện phấn đấu giảm 750 hộ nghèo, 626 hộ cận nghèo với chỉ tiêu giao cho các xã, thị trấn, cụ thể: Lục hồn giảm 150 hộ nghèo, 165 hộ cận nghèo; Húc Động giảm 130 hộ nghèo, 100 hộ cận nghèo; Đồng Văn giảm 130 hộ nghèo, 90 hộ cận nghèo; Đồng Tâm giảm 125 hộ nghèo, 60 hộ cận nghèo...

Ngay từ đầu năm, huyện yêu cầu các xã, thị trấn tiến hành đánh giá, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của các hộ nghèo, cận nghèo có khả năng thoát nghèo, cận nghèo, từ đó hỗ trợ các chính sách giảm nghèo sát thực, phù hợp, hiệu quả. Huyện ban hành 31 văn bản chỉ đạo triển khai, hướng dẫn, đôn đốc tiến độ thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Đồng thời, xây dựng kế hoạch trợ giúp hộ nghèo tiếp cận các yếu tố dịch vụ xã hội cơ bản; giao cho các phòng, ban phối hợp thực hiện dựa trên chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Theo đó, Phòng GD&ĐT chủ trì thực hiện 2 tiêu chí thiếu hụt về trình độ giáo dục người lớn, tình trạng đi học của trẻ em; Phòng Kinh tế - Hạ tầng thực hiện 2 tiêu chí thiếu hụt về chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở; Phòng NN&PTNT thực hiện tiêu chí thiếu hụt về nước sạch; Phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp thực hiện tiêu chí thiếu hụt về vệ sinh… Dựa trên chỉ tiêu kế hoạch được giao, các xã cũng đã lập danh sách các hộ đăng ký phấn đấu thoát nghèo, cận nghèo có địa chỉ cụ thể đến từng hộ. Đáng mừng, số hộ đăng ký thoát nghèo vượt xa chỉ tiêu giao. Tính đến hết tháng 9/2018, toàn huyện có 901 hộ nghèo, 769 hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo. Một số xã đăng ký vượt chỉ tiêu, như: Lục Hồn, Húc Động, Đồng Văn…

Nhiều hộ dân ở thôn Pắc Liềng, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu thoát nghèo nhờ nuôi ong mật.
Nhiều hộ dân ở thôn Pắc Liềng, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu thoát nghèo nhờ nuôi ong mật.

Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, Bình Liêu tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nhận thức trong công tác giảm nghèo, khơi dậy tinh thần chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng để thoát nghèo bền vững. Huyện đã có 155 tin, bài, phóng sự, tài liệu tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo được phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở; tổ chức 14 lớp dạy nghề cho 280 học viên... Trong 9 tháng năm 2018, huyện cho vay vốn hộ nghèo đạt trên 3,8 tỷ đồng; vay vốn giải quyết việc làm với 61 dự án, trên 4,5 tỷ đồng. Huyện đã phân bổ 12,6 tỷ đồng thực hiện đề án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp với tổng số dự án, mô hình đã được phê duyệt 32 dự án, 991 hộ nghèo, cận nghèo tham gia thực hiện.

Cùng với đó, huyện huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ cho 111 hộ nghèo xây mới nhà ở với tổng kinh phí 6,4 tỷ đồng. Trong đó, MTTQ huyện trích kinh phí hỗ trợ 2 hộ nghèo xây nhà, mức 10 triệu đồng/hộ; Hội LHPN huyện vận động, hỗ trợ 2 hội viên nghèo xây nhà, mức 25 triệu đồng/nhà; xã hội hóa xây 2 nhà cho hộ nghèo khuyết tật, mồ côi, mức 50 triệu đồng/nhà; cứu trợ đột xuất cho 3 hộ nghèo xây mới nhà ở từ nguồn ngân sách, mức 20 triệu đồng/nhà… Từ nguồn vốn thực hiện chương trình 135 năm 2018, huyện đã đầu tư 55 công trình hạ tầng với tổng đầu tư trên 74,7 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất 32 dự án với mức kinh phí trên 12,6 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện phê duyệt đề án hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho 1.399 hộ nghèo, cận nghèo, kinh phí trên 5,5 tỷ đồng...

Ông Hoàng Ngọc Ngò, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu, cho biết: Đầu năm 2018, huyện đã nhận định công tác giảm nghèo năm nay gặp nhiều khó khăn hơn so với những năm trước. Bởi hầu hết các hộ nghèo còn lại của huyện đều không thuận lợi, thuộc diện khó thoát nghèo vì thiếu hụt các tiêu chí, như: Diện tích, chất lượng nhà ở, vệ sinh, nước sạch... Tuy vậy, năm 2018 cũng là năm huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Bằng nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp, dự kiến các chỉ tiêu giảm nghèo huyện đề ra sẽ hoàn thành. Hiện huyện đang gấp rút kiểm tra, rà soát lại các kết quả công tác giảm nghèo ở các xã, thị trấn, sau khi có kết quả sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2019. 

Ngô Dịu

.
.
.
.
.
.
.
.