78% vụ việc khiếu nại được giải quyết

Thứ Ba, 06/11/2018, 18:18 [GMT+7]
.
.

Chiều 6/11, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 14 địa phương trong tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) 10 tháng năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện chủ trì hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện chủ trì hội nghị.

Theo đó, 10 tháng năm 2018, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên toàn tỉnh được đánh giá là có nhiều chuyển biến. Các địa phương đã quan tâm đầu tư, bố trí cán bộ tiếp dân. Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã nâng cao hiệu quả hoạt động với sự vào cuộc tích cực của từng thành viên; trong đó, các thành viên thuộc UBMTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện trong việc bảo vệ quyền, lợi ích của các hội viên, đoàn viên khi tham gia giải quyết KNTC. Công tác thông tin, tuyên truyền cũng đã được đẩy mạnh...

Trong 10 tháng, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp 6.985 lượt công dân với 5.482 vụ việc; trong đó, 169 đoàn đông người với 168 vụ việc công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh. Riêng tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh vào ngày 15 hằng tháng, Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tiếp tổng số 1.398 công dân với 508 vụ việc; trong đó, 50 đoàn đông người. Tổng số đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận, xử lý là 10.848 đơn. Qua phân loại có 497 vụ việc khiếu nại và có 32 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp, còn lại là các đơn kiến nghị, phản ánh, đơn trùng lặp, đơn nặc danh, đơn không rõ nội dung và địa chỉ người KNTC.

Ngoài ra, hội nghị cũng đánh giá kết quả kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012, Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 và các vụ việc rà soát theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 3/10/2017 của UBND tỉnh.

Trong 6 vụ việc thuộc diện khiếu kiện phức tạp, kéo dài được rà soát theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, đến nay đã giải quyết dứt điểm 2 vụ việc; 1 vụ việc còn 2 hộ đang đề nghị được xem xét lại nguồn gốc sử dụng đất; 3 vụ việc đã ban hành thông báo chấm dứt giải quyết. Trong số 32 vụ việc theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, còn 1 vụ việc.

Riêng việc rà soát kết quả giải quyết các vụ việc theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 3/10/2017 của UBND tỉnh đến nay chưa chốt được số liệu chính thức do một số địa phương còn tâm lý lo ngại không đưa các vụ việc tiềm ẩn các dấu hiệu phức tạp vào danh sách rà soát, giải quyết.

Điểm cầu tại các địa phương.
Điểm cầu tại các địa phương.

Tại các điểm cầu, đại diện các địa phương cũng đã có những thông tin, trao đổi làm rõ nội dung đánh giá của hội nghị. Tham gia đề xuất một số nhiệm vụ cần triển khai để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trong thời gian tới.

Đại diện một số sở, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội cho rằng, các địa phương cần thực hiện đúng thời gian quy định về việc giải quyết đơn thư khi công dân gửi đến; tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm đối với cấp xã, phường trong tiếp công dân, giải quyết KNTC; quan tâm giải quyết chế độ cho cán bộ làm công tác tiếp công dân...

Đại diện Hội Nông dân tỉnh tham góp ý kiến để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện đã chỉ ra một số nhiệm vụ; đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cần tập trung triển khai trong thời gian tới. Trong đó, đáng chú ý là các cấp, các ngành cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC để phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2018 giải quyết 80% số vụ việc đơn thư công dân gửi đến; giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, những vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại, có bản án của tòa án nhân dân để đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Theo đó, đồng chí yêu cầu, ở cấp xã, thứ 5 hằng tuần, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ theo quy định cần dành thời gian để giải quyết các nội dung, vấn đề liên quan đến công tác đơn thư, KNTC; HĐND, UBMTTQ cùng cấp cũng cần dành thời gian để nắm bắt, xây dựng kế hoạch giải quyết các vụ việc công dân kiến nghị, phản ánh, KNTC. Đối với cấp huyện, thường trực cần phải dành ít nhất 1 buổi/quý để nắm bắt tình hình nhân dân trên địa bàn...

Đặc biệt, các địa phương thường trực nắm tình hình không để phát sinh các điểm nóng; khi nhận thấy những bất cập trong quá trình quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, cần chủ động báo cáo; các cơ quan thông tấn báo chí cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền...

Để thuận tiện cho công tác tiếp công dân, nhất là đối với cấp xã, phường, thị trấn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng ý cho những địa phương, đơn vị chưa bố trí được địa điểm tiếp công dân có thể sử dụng kết hợp với phòng họp chung nhưng phải có vị trí đón tiếp, chỉ dẫn cho công dân. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm thống nhất lại quy cách sổ theo dõi tiếp công dân sử dụng thống nhất trên toàn tỉnh.  

Cẩm Nang

.
.
.
.
.
.
.
.