Vân Đồn nâng cao chất lượng công tác tư pháp

Thứ Ba, 23/10/2018, 20:23 [GMT+7]
.
.

Nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư pháp, huyện Vân Đồn đã tích cực triển khai các biện pháp đồng bộ, hướng về cơ sở, làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giải quyết nhu cầu pháp lý của người dân. Trong đó, chú trọng xây dựng, củng cố đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã đảm bảo số lượng, chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Vân Đồn, cho biết: Thời gian qua, Phòng luôn chú trọng tham mưu cho huyện về công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ này đảm bảo về năng lực chuyên môn, trách nhiệm và đạo đức công vụ để đảm nhiệm tốt công việc được giao. Bởi chính phẩm chất, năng lực, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp sẽ góp phần quan trọng vào tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác tư pháp. Đặc biệt là các công chức tư pháp - hộ tịch ở xã, thị trấn thường xuyên tiếp xúc với người dân địa phương; trực tiếp tham gia giải quyết những công việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân, như: Chứng thực, hộ tịch, hòa giải ở cơ sở...

Người dân xã Hạ Long (Vân Đồn) giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã. Ảnh: Nguyễn Thanh.
Người dân xã Hạ Long (huyện Vân Đồn) giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã. Ảnh: Nguyễn Thanh

Hằng năm, Phòng Tư pháp huyện đều xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hiện toàn bộ 22 công chức tư pháp - hộ tịch tại các xã, thị trấn có bằng đại học luật và định kỳ tiếp tục được tham gia các lớp bồi dưỡng về các lĩnh vực chuyên môn như: Công tác văn bản, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hộ tịch, trợ giúp pháp lý… Từ đầu năm 2018 đến nay, Phòng đã tham mưu, phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp chứng chỉ theo quy định; 6 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cử 28 lượt cán bộ tham gia chương trình tập huấn do Sở Tư pháp tổ chức. Cùng với đó, tủ sách pháp luật của các xã, thị trấn được rà soát, bổ sung các đầu sách pháp luật vào để cán bộ tư pháp - hộ tịch thuận tiện tra cứu, vận dụng trong giải quyết công việc hằng ngày. Tuy nhiên, trước những đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn đời sống đòi hỏi đội ngũ này phải thường xuyên tự trau dồi, nâng cao trình độ mọi mặt để đáp ứng yêu cầu công tác.

Phòng Tư Pháp huyện Vân Đồn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ. Ảnh: Hoàng Giang.
Phòng Tư pháp huyện Vân Đồn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho công chức tư pháp - hộ tịch. Ảnh: Hoàng Giang

Cùng với công tác kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin cũng được huyện quan tâm triển khai khá toàn diện. Đến nay, các lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, hòa giải, bồi thường Nhà nước đều đã được đưa vào tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Hành chính công huyện và được thực hiện công khai, minh bạch, đúng thời gian quy định. Các phần mềm đăng ký khai sinh điện tử, quản lý hộ tịch dùng chung cũng giúp cho việc giải quyết thủ tục hành chính từ cấp xã đến huyện được hiệu quả, chính xác hơn, hạn chế sai sót. Đến nay, cả 12 xã, thị trấn trên địa bàn đều triển khai phấn đấu thực hiện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Huyện cũng chủ động lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân để đánh giá sự hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính; quan tâm khai thác các mô hình tủ sách pháp luật; tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý tại cơ sở, nhất là các địa bàn xã vùng xa, hải đảo.

Những kết quả đạt được trong lĩnh vực tư pháp đã góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường pháp lý lành mạnh, xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.