Thành lập Cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh

Thứ Năm, 11/10/2018, 14:59 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3989/QĐ-UBND về việc hợp nhất Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh thành Cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Cơ sở là đơn vị sự nghiệp công tập tự bảo đảm chi thường xuyên; thực hiện các hoạt động lĩnh vực trợ giúp xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, viện trợ quốc tế, hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Cơ sở có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng theo quy định; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế, hoạt động của Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

Ngô Dịu

.
.
.
.
.
.
.
.