Phê duyệt đề án văn hóa ứng xử trong trường học

Thứ Năm, 11/10/2018, 10:20 [GMT+7]
.
.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1299/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025".

Mục tiêu của đề án nhằm tăng cường, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

a
Phê duyệt đề án văn hóa ứng xử trong trường học.

Đề án xây dựng những mục tiêu rất cụ thể như: Giai đoạn 2018 – 2020, 100% trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; hằng năm có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng…

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.