Hải Hà: "Bức tranh" kinh tế-xã hội nhiều màu sắc

Thứ Bảy, 13/10/2018, 14:36 [GMT+7]
.
.

9 tháng năm 2018, Hải Hà huy động mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, văn hóa; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và giảm nghèo bền vững. Đến nay, huyện có 17/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, tạo tiền đề để huyện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018.

KCN cảng biển Hải Hà, đã thu hút được Đã có 6 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt 14.691 tỷ đồng ; đến nay có 5/6 doanh nghiệp đi vào sản xuất kinh doanh và có sản phẩm
KCN Cảng biển Hải Hà đã thu hút 6 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt 14.691 tỷ đồng. 
trình xây dựng nông thôn mớicó 6/15 xã được công nhận đạt chuẩn 51 thôn kiểu mẫu, 240 hộ xây dựng vườn mẫu v
Chương trình xây dựng NTM đã có 6/15 xã được công nhận đạt chuẩn, có 51 thôn kiểu mẫu và 240 hộ xây dựng vườn mẫu.
Vốn Chương trình 135 (Đề án 196) là: 60.289 triệu đồngTrong đó: Hỗ trợ đầu tư CSHT 55.617 triệu đồng đầu tư cho 49 công trình.
Vốn Chương trình 135 (Đề án 196) là 60,2 tỷ đồng đã được đầu tư hiệu quả, tạo điều kiện cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn thoát nghèo. Trong ảnh: Tuyến đường thôn Nà Lý, xã Quảng Đức, vừa được đưa vào sử dụng.
Tuyến phố đi bộ thị trấn Quảng Hà, sản phẩm  sản phẩm du lịch mới của địa phương, tạo điều kiện và không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân và du khách.
Du lịch Hải Hà đang từng bước khởi sắc, thu hút gần 67.000 lượt khách tham quan. Trong ảnh: Tuyến phố đi bộ thị trấn Quảng Hà, sản phẩm du lịch mới của địa phương.
Khu Kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, lợi thế thu hút đầu tư phát triển dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu.
Khu Kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, lợi thế thu hút đầu tư phát triển dịch vụ thương mại xuất, nhập khẩu.

Trung Thành

.
.
.
.
.
.
.
.