Đổi mới giáo dục ở Bình Liêu

Thứ Năm, 11/10/2018, 15:02 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị quyết 29 ngày 4/11/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, những năm qua, xác định đầu tư cho giáo dục là hướng đi tất yếu để đào tạo nguồn nhân lực, huyện Bình Liêu đã ban hành nhiều văn bản quan trọng, sát với tình hình thực tế, để triển khai nghị quyết.

Một tiết học của học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Húc Động (Bình Liêu)
Một tiết học của học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Húc Động (huyện Bình Liêu).

Sau 5 năm thực hiện đổi mới giáo dục - đào tạo, quy mô mạng lưới trường lớp tiếp tục phát triển, phù hợp với phân bố dân cư, địa hình huyện Bình Liêu. Cơ sở vật chất trường, lớp học được trú trọng đầu tư theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa và chuẩn hóa. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến ở tất cả các cấp học, số học sinh khá giỏi tăng; kết quả cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh tăng cả về số lượng, chất lượng giải.

Đến hết năm học 2017-2018, toàn huyện Bình Liêu có 431 nhóm, lớp với 8.203 học sinh. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt cao: Trẻ 5 tuổi đạt 99,9%, trẻ 6 tuổi đạt 99,7%, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học ra lớp 6 đạt 100%, học sinh tốt nghiệp THCS ra học THPT đạt trên 85%. Công tác giáo dục quốc phòng, hoạt động giáo dục ATGT, hướng nghiệp, thể chất, y tế trường học... luôn được các trường quan tâm thực hiện. Việc thực hiện Đề án tinh giản bộ máy, biên chế ngành GD&ĐT giai đoạn 2015-2020 thực hiện có hiệu quả, năm học 2017-2018, Bình Liêu tiếp tục giảm 2 trường (Trường THCS Tình Húc, Tiểu học Hoành Mô II), 46 lớp, trong đó có 42 lớp tiểu học, 4 lớp THCS, 1 điểm trường. Đến thời điểm này, số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Bình Liêu là 19/25 trường (đạt 76%).

Cơ sở vật chất, trường học ở Bình Liêu ngày càng được đầu tư theo hướng chuẩn hóa.
Cơ sở vật chất, trường học ở Bình Liêu ngày càng được đầu tư theo hướng chuẩn hóa.

Để công tác giáo dục - đào tạo đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 29, thời gian tới, huyện Bình Liêu tiếp tục tăng cường lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và người dân trong công tác giáo dục. Đồng thời đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện; tiếp tục sắp xếp lại mạng lưới trường lớp gắn với điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, quản lý, chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính...

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tin rằng sự nghiệp giáo dục của huyện Bình Liêu sẽ ngày càng khởi sắc, góp phần thực hiện có hiệu quả các tiêu chí về cơ sở vật chất trường học và giáo dục trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Hoàng Gái (Trung tâm TT-VH Bình Liêu)

.
.
.
.
.
.
.
.