Chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo

Thứ Sáu, 12/10/2018, 07:50 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa nhận được chỉ đạo từ Bộ LĐ-TB&XH về việc chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo hằng năm, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản 7384/UBND-VX2 chỉ đạo về công tác này.

Ban chỉ huy Quân sự huyện Hải Hà trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở mới cho gia đình hộ nghèo anh Loan Văn Thanh (xã Quảng Phong, huyện Hải Hà)
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hải Hà trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo anh Loan Văn Thanh (xã Quảng Phong, huyện Hải Hà). Ảnh: Thanh Trường (Trung tâm TT-VH Hải Hà)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm soát chặt chẽ kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo phát sinh hằng năm trên địa bàn quản lý; báo cáo, giải trình cụ thể các nguyên nhân phát sinh hộ nghèo, cận nghèo; báo cáo thống kê cụ thể số lượng hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời chủ động xây dựng, thực hiện các giải pháp hỗ trợ cụ thể phù hợp nhằm mục tiêu 100% gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh có mức sống trung bình hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư nơi cư trú.

UBND tỉnh giao cho Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện công tác rà soát, xác định, đánh giá hộ nghèo, cận nghèo hằng năm; thống kê số lượng hộ nghèo, cận nghèo theo đúng quy định.

Ngoài ra, các đơn vị, sở, ngành liên quan như: Thống kê, Tài chính, NN&PTNT, KH&ĐT, Tư pháp, Y tế, Xây dựng, GD-ĐT, Ban Dân tộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công để đôn đốc, giám sát, kiểm tra chặt chẽ công tác này, đảm bảo theo đúng quy trình.

Vân Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.