Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh

Xây dựng nếp sống văn hóa từ hương ước

Thứ Sáu, 14/09/2018, 15:03 [GMT+7]
.
.

Việc thực hiện quy ước, hương ước ở khu dân cư thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong việc phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần tạo hiệu quả trong việc xây dựng các thiết chế, điều chỉnh mối quan hệ trong cộng đồng dân cư.

Người dân khu Vĩnh Phú, phường Mạo Khê, TX Đông Triều tìm hiểu các thông tin, chủ trương chính sách mới thông qua bảng tin tại nhà văn hóa khu
Người dân khu Vĩnh Phú, phường Mạo Khê, TX Đông Triều, tìm hiểu các thông tin, chủ trương, chính sách mới thông qua bảng tin tại nhà văn hóa khu.

Việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua đó, những bản quy ước, hương ước đã được các ngành liên quan hướng dẫn, thẩm định và quản lý tốt về quy trình, thủ tục, chất lượng phù hợp với tinh thần bảo vệ quyền con người, góp phần phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao chuẩn mực đạo đức truyền thống.

TX Quảng Yên hiện đã hoàn thiện rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy ước, hương ước với 19 bản hương ước của 19 xã, phường và 179 bản hương ước, quy ước của 179 thôn, khu đã được UBND thị xã ra quyết định phê duyệt. Từng hộ dân trên địa bàn các thôn, khu đã ký cam kết thực hiện đúng theo quy ước, hương ước về xây dựng thôn, khu phố, gia đình văn hóa, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Thời gian qua, việc tang trên địa bàn thị xã đã được tổ chức gọn nhẹ hơn rất nhiều: 96% khách đến viếng, chia buồn cùng gia đình nhà hiếu không ở lại ăn uống; trên 90% người qua đời ở tuổi còn trẻ, mắc bệnh hiểm nghèo đều được hỏa táng. Việc cưới cũng có sự chuyển biến rõ rệt, tiết kiệm chi phí hơn: 95% đám cưới tổ chức mời dưới 300 khách, không có hiện tượng thách cưới…

Đoàn viên thanh niên xã Sông Khoai, TX Quảng Yên tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Đoàn viên, thanh niên xã Sông Khoai, TX Quảng Yên, tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Còn ở Cẩm Phả, từ năm 2013, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết 18 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”. Từ đó, công tác quán triệt thực hiện Nghị quyết đã được các phường, xã thực hiện, triển khai sâu rộng tới từng hộ gia đình ở thôn, khu thông qua các buổi họp tổ dân, trên hệ thống loa truyền thanh. Đặc biệt, từ năm 2014 cho đến nay, TP Cẩm Phả đã đồng loạt hướng dẫn các phường, xã xây dựng quy định, quy ước, hương ước tập trung vào các nội dung: Phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức tự quản, các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Đến nay, 16/16 phường, xã đã xây dựng quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; 100% thôn, khu đã triển khai thành lập ban soạn thảo, tiến hành lấy ý kiến xây dựng quy ước, hương ước với các nội dung được ban hành trong Nghị quyết. Trên địa bàn thành phố có 4.816/5.104 đám cưới, chiếm 94,4% và 3.286/3.400 đám tang, chiếm 96,7% thực hiện nếp sống văn minh.

Các phong trào thể thao góp phần xây dựng đời sống văn hoa lành mạnh ở Cẩm Phả. Trong ảnh: Giải
Các phong trào thể thao góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở Cẩm Phả. Trong ảnh: Giải bóng đá nhi đồng được tổ chức tại phường Cẩm Sơn (TP Cẩm Phả).

Bên cạnh đó, việc lồng ghép quy chế dân chủ vào xây dựng quy ước, hương ước nhằm xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; vận động người dân đóng góp vào các quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, vì người nghèo... Các địa phương cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện quy ước, hương ước bằng nhiều hình thức như trên hệ thống loa truyền thanh, niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn, khu. Cùng với đó, công tác phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện quy ước, hương ước được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, gắn với việc thực hiện một số phong trào về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Qua đó tạo được sự đồng thuận của người dân, có tác dụng lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng cũng như của tỉnh nói chung.

Hiện nay, trên toàn tỉnh có hơn 1.400 bản quy ước, hương ước được phê duyệt. Các bản quy ước, hương ước được xây dựng dựa trên những vấn đề cụ thể, thể hiện rõ nét được tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó đã góp phần phát triển sản xuất, ổn định đời sống của người dân, giữ gìn và phát huy phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng.

Vân Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.