Tiên Yên chủ động phòng, chống bão Mangkhut

Thứ Sáu, 14/09/2018, 14:18 [GMT+7]
.
.

UBND huyện Tiên Yên vừa yêu cầu UBND các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật thông tin cơn bão, nắm chắc số lượng tàu, thuyền để kêu gọi về nơi tránh trú an toàn; chuẩn bị sẵn sàng theo phương châm "4 tại chỗ".

Các phương tiện thủy của huyện Tiên Yên đã về nơi neo đậu an toàn
Các phương tiện thủy của huyện Tiên Yên đã về nơi neo đậu an toàn.

Đối với các hộ nuôi trồng thủy sản, chủ động theo dõi diễn biến của cơn bão, thủy sản đã đạt kích cỡ thương phẩm nên chủ động thu hoạch để tránh thiệt hại.

Các ngành viễn thông, điện, nước phải tổ chức kiểm tra để có phương án bổ sung gia cố kịp thời các vị trí cột ăng ten, cột điện, đường ống nước bị suy yếu có nguy cơ dễ xảy ra sự cố.

Đối với các xã nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, UBND huyện Tiên Yên yêu cầu cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, để có biện pháp sơ tán nhân dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân…UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tổ chức trực ban nhiêm túc 24/24 giờ.

Nguyễn Duy

.
.
.
.
.
.
.
.