CCHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Thứ Sáu, 14/09/2018, 19:02 [GMT+7]
.
.

Với quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), đáp ứng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, có hiệu quả về công tác này...

g
Cán bộ Sở TN&MT hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Ngay từ đầu năm, Sở đã xây dựng kế hoạch CCHC với các mục tiêu, giải pháp cụ thể, bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, như: Hoàn thiện thể chế, chính sách TN&MT; đề xuất các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thực hiện 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại chỗ) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; đánh giá công tác CCHC đối với từng phòng, đơn vị trong Sở; hiện đại hóa năng lực quản lý ngành TN&MT trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ...

Điển hình để hoàn thiện thể chế, chính sách TN&MT, trên cơ sở hệ thống pháp luật và những quy định của Trung ương, Sở TN&MT đã tích cực, chủ động rà soát, hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Quy định về giao đất, thu tiền sử dụng đất xen kẹp; quy định về luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính… Việc ban hành kịp thời các văn bản pháp lý, chương trình, kế hoạch đã giúp cho công tác quản lý nhà nước của ngành trên địa bàn tỉnh sát với tình hình thực tiễn và ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Ngoài ra, bám sát vào chức năng nhiệm vụ, Sở TN&MT cũng thường xuyên thực hiện rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về TN&MT còn hiệu lực. Công tác này đã góp phần tích cực trong việc hoàn thiện các quy định, cơ chế, chính sách ở địa phương, từ đó tạo khung pháp lý thông thoáng trong việc thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các TTHC, Ban Giám đốc Sở TN&MT đã chỉ đạo sát sao, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện chủ chương CCHC của tỉnh, đồng thời, định kỳ hằng năm, ban hành kế hoạch thực hiện CCHC nhà nước, tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát TTHC. Từ đó đã góp phần giảm những thủ tục phiền hà, sách nhiễu và rút ngắn thời gian đi lại của tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết TTHC. Hiện nay, Sở đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với nhiều TTHC, đảm bảo chất lượng công tác thẩm định, giải quyết hồ sơ. Sở cũng lựa chọn cán bộ có đủ thẩm quyền, năng lực, trình độ chuyên môn để có thể thẩm định TTHC hoặc thẩm định, phê duyệt TTHC ngay tại Trung tâm Hành chính công tỉnh khi được ủy quyền. Tính riêng 8 tháng năm 2018, Sở tiếp nhận trên 1.347 hồ sơ TTHC, 100% hồ sơ đều được giải quyết trước và đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Cùng với các giải pháp trên, thời gian qua, Sở TN&MT cũng chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả, như: Tổ chức hội nghị gặp gỡ, tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp về lĩnh vực TN&MT theo mô hình “Cafe doanh nhân”, theo đó đã giải quyết, tháo gỡ nhiều nội dung vướng mắc của doanh nghiệp; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khai thác tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường…, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

g
Cán bộ Sở TN&MT sử dụng phần mềm xử lý dữ liệu để phục vụ công tác giải quyết TTHC về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mặt khác, để nâng cao hiệu quả hoạt động, Sở TN&MT cũng đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Cụ thể là duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử, qua đó các thông tin về chính sách đất đai, môi trường, khoáng sản đều được cập nhật kịp thời, sinh động. Đặc biệt, Sở lập trang fanpage, phục vụ giám sát chất lượng, thủ tục dịch vụ công và điều hành kinh tế cấp sở; đồng thời thường xuyên theo dõi, tiếp nhận thông tin, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả, công tác CCHC ở Sở TN&MT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được niềm tin từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN&MT.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.