TX Quảng Yên: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Thứ Bảy, 11/08/2018, 12:17 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, TX Quảng Yên đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần quan trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ban
Ban Thanh tra nhân dân phường Quảng Yên thực hiện giám sát xây dựng nhà ở cho người có công tại khu 8, phường Quảng Yên.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Đức Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TX Quảng Yên, Phó Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, cho biết: Xác định hoạt động giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng, hằng năm Thị ủy đều quán triệt, phê duyệt nội dung giám sát, phản biện xã hội, trọng tâm là hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, hội viên, nhân dân. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện công tác giám sát của mặt trận. Ngay từ năm 2014, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã đã tiến hành cơ bản nghiêm túc, đảm bảo quy trình giám sát, phản biện. Từ khi Cơ quan Khối được thành lập (tháng 9/2016), nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội được thực hiện chung thông qua tổ chức chủ trì là MTTQ và Tiểu ban Kiểm tra, giám sát tham mưu, giúp việc. Thời gian qua, Cơ quan Khối, MTTQ và các đoàn thể đã triển khai thực hiện theo đúng quy trình giám sát, phản biện xã hội.

Trong quá trình thực hiện hoạt động giám sát, Ủy ban MTTQ thị xã đã phát huy tốt vai trò đoàn kết, dân chủ hiệp thương với các tổ chức thành viên tham gia đoàn giám sát để nắm bắt tình hình thực tế, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên. Ủy ban  MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Cơ quan Khối đã tập trung giám sát các nội dung: Việc thực hiện chế độ chính sách, quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo; chương trình giảm nghèo; hỗ trợ xây nhà ở cho người có công; nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới… Đặc biệt là giám sát chuyên đề việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Qua giám sát tại các xã, phường, đoàn giám sát của MTTQ thị xã đã kịp thời nắm bắt những tồn tại, như: Công tác tuyên truyền chưa thật sự sâu rộng, thiếu sự chặt chẽ, đồng bộ nên chưa đạt hiệu quả cao; việc ký cam kết không sử dụng lồng bát quái còn mang tính hình thức; việc chuyển đổi nghề, chuyển đổi ngư cụ cho ngư dân chuyên sử dụng lồng bát quái hiện đang là một vấn đề khó, nan giải… Từ đó, Ủy ban MTTQ thị xã đã có kiến nghị với UBND thị xã để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Cơ quan Tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể TX Quảng Yên giám sát việc thực hiện QĐ 217 và 218 tại phường Nam Hòa
Cơ quan Khối TX Quảng Yên giám sát việc thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại  phường Nam Hòa.

Bên cạnh đó, MTTQ cấp xã cũng đã tập trung giám sát hàng trăm cuộc thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát và Đầu tư cộng đồng về các nội dung. Hiện nay, 19/19 xã, phường đều thành lập Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định. Từ năm 2017 đến nay, Ban Giám sát và Đầu tư của cộng đồng đã thực hiện 23 cuộc giám sát các chương trình, dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước, giám sát các dự án đầu tư bằng nguồn vốn và công sức của cộng đồng, chương trình xây dựng nông thôn mới… Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường đã thực hiện 53 cuộc giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật, đặc biệt là giám sát việc thi công các công trình do nhân dân tự đóng góp kinh phí…

Chúng tôi tới phường Quảng Yên, đúng thời điểm Ban Thanh tra nhân dân phường đang họp thảo luận về giám sát việc xây dựng nhà văn hóa khu 8, khu 7, và con đường liên khu Giếng Chanh. Ông Lê Văn Hợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Quảng Yên, cho biết: Các công trình hạ tầng thi công trên địa bàn đều được người dân đồng thuận, ủng hộ, nhiều hộ đã tình nguyện hiến hàng trăm mét đất để làm đường, nhà văn hóa. Với tinh thần này, đoàn giám sát sẽ thực hiện nghiêm túc các quy trình, cũng như đề cao trách nhiệm của từng thành viên để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình…

Song song với đó, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội của TX Quảng Yên đã tích cực thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội, tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được trưng cầu ý kiến, như: Dự thảo Nghị quyết của Thị ủy về phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, xây dựng làng nghề truyền thống giai đoạn 2015-2020; dự thảo đề án nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư giai đoạn 2016-2020...

Có thể thấy, nhiều hình thức giám sát, phản biện hiệu quả đã góp phần phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp trong thị xã.

Trúc Linh
 

.
.
.
.
.
.
.
.