Sức bật Đề án 196

Thứ Sáu, 10/08/2018, 15:30 [GMT+7]
.
.

Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo để đưa các xã, thôn, bản ra khỏi diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK), hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” (gọi tắt là Đề án 196) đang được triển khai tích cực, góp phần quan trọng vào công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

a
Lãnh đạo huyện Tiên Yên kiểm tra công trình đường giao thông tại thôn Khe Cầu, xã Điền Xá.

Vào cuộc tích cực

* Tiến độ thực hiện các điều kiện, tiêu chí đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK

Xã ĐBKK (17 xã), trong đó:

- Có 5 xã đạt 1/3 tiêu chí hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện ĐBKK.

- Có 9 xã đạt 2/3 tiêu chí hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện ĐBKK.

- Có 2 xã đạt 3/3 tiêu chí hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện ĐBKK (xã Thanh Lâm và xã Nam Sơn huyện Ba Chẽ).

Thôn ĐBKK (54 thôn), trong đó:

- Có 7 thôn đạt 0/2 tiêu chí hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện ĐBKK.

- Có 25 thôn đạt 1/2 tiêu chí hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện ĐBKK.

- Có 22 thôn đạt 2/2 tiêu chí hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện ĐBKK.

* Các xã, thôn trong chỉ tiêu kế hoạch hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện ĐBKK năm 2018 của tỉnh:

Xã ĐBKK (2 xã):

- Xã Thanh Lâm (huyện Ba Chẽ): Đạt 3/3 tiêu chí; 10/11 điều kiện hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện ĐBKK.

- Xã Lục Hồn (huyện Bình Liêu): Đạt 2/3 tiêu chí; 8/11 điều kiện hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện ĐBKK.

Thôn ĐBKK (34 thôn):

- Có 1 thôn 0/2 tiêu chí hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện ĐBKK (thôn Đồng Dọng, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn).

- Có 23 thôn đạt 1/2 tiêu chí hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện ĐBKK.

- Có 10 thôn đạt 2/2 tiêu chí hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện ĐBKK.

(Nguồn: Ban Dân tộc tỉnh).

Triển khai Đề án 196, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với các sở, ngành, địa phương nhằm đến hết năm 2018 có thêm ít nhất 2 xã, 34 thôn hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện ĐBKK. Qua đó, tỉnh đã thực hiện phân bổ trên 416,852 tỷ đồng, bao gồm ngân sách nhà nước, vốn tín dụng và xã hội hóa để hỗ trợ cho các xã, thôn bản ĐBKK. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thường xuyên trực tiếp kiểm tra tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Chương trình 135, Đề án 196 tại các địa phương trọng điểm, như: Bình Liêu, Ba Chẽ, Hoành Bồ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà... để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng triển khai thực hiện, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện.

Trên cơ sở Đề án được phê duyệt, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên toàn tỉnh đã nỗ lực, chủ động vào cuộc. Nhiều địa phương đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập trên cơ sở nguyện vọng, đề xuất chính đáng của người dân, phù hợp với quy hoạch phát triển sản xuất trên địa bàn. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn xây dựng cơ bản và chủ động lồng ghép các nguồn vốn cùng mục tiêu cũng như huy động nguồn lực xã hội hóa trong thực hiện Đề án.

Kết quả khả quan

2018 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Đề án 196. Phát huy những kết quả đã đạt được, công tác chỉ đạo thực hiện Đề án đã được triển khai chủ động, bài bản, khoa học, bám sát tình hình thực tế. Các địa phương thực hiện Đề án với quyết tâm cao, bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện các điều kiện, tiêu chí đưa xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK sớm hơn so với lộ trình được phê duyệt và cao hơn chỉ tiêu phấn đấu của tỉnh năm 2018.

a
Đập tràn Thanh Y, xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà.

Tới nay, đã có 1.625 hộ đăng ký thoát nghèo tại 17 xã, 54 thôn ĐBKK trên địa bàn tỉnh, điển hình là xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, có 40 hộ viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Các địa phương đã phân bổ vốn Chương trình 135 cho 317 danh mục công trình hạ tầng năm 2018 thuộc Đề án 196 với tổng số vốn được phân bổ là 307,617 tỷ đồng và đang triển khai thi công 103 công trình khởi công mới, chiếm 60,88% kế hoạch. Công tác hỗ trợ nhà ở tại các xã, thôn ĐBKK đạt nhiều kết quả khả quan với việc thực hiện hỗ trợ cho 1.062 hộ nghèo, trong đó đã hoàn thành xây mới 1.004 hộ, đang xây là 58 hộ. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục hoàn thiện các điều kiện về y tế, giáo dục, đào tạo nghề để đạt tiêu chí hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện ĐBKK. Tỷ lệ người dân tại các xã ĐBKK tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; 17/17 xã ĐBKK tiếp tục duy trì đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; 17/17 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS; triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho 1.380 lao động nông thôn thuộc các huyện có xã, thôn ĐBKK trong năm 2018...

Có thể thấy, sau gần 2 năm triển khai, Đề án 196 thực sự đã tạo sức bật để các xã, thôn ĐBKK trên địa bàn tỉnh bứt phá vươn lên, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng ĐBKK.

Minh Đức

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.