Sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC cấp huyện, xã

Thứ Sáu, 27/07/2018, 10:12 [GMT+7]
.
.

Nhiều thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, xã được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 24/7/2018.

UBND tỉnh vừa có các quyết định: Số 2858/QĐ-UBND, 2859/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, xã được thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

a

Nhiều thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, xã được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 24/7/2018.  Ảnh: Thái Bình

Theo đó, 193 thủ tục hành chính cấp huyện và 40 thủ tục hành chính cấp xã thuộc nhiều lĩnh vực: Tài nguyên - môi trường, xây dựng, nội vụ, nông nghiệp, giáo dục, tư pháp, lao động, thương binh và xã hội, y tế, thanh tra… được triển khai dịch vụ này.

Quyết định này nhằm giúp người dân tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại,  đồng thời thực hiện mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ.

Hà Thủy

.
.
.
.
.
.
.
.