Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII

Hỗ trợ kinh phí cho người chăm sóc bán trú tại cơ sở giáo dục THCS vùng khó khăn

Thứ Tư, 11/07/2018, 15:24 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 183/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh “Về việc hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học bán trú, tiền nhân công chăm sóc bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ở các xã trong danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh” đã được triển khai nghiêm túc. Qua đó, góp phần chăm sóc, giáo dục cho học sinh tại các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Song do sự thay đổi một số chính sách, hiện nay việc hỗ trợ kinh phí cho người chăm sóc bán trú tại các cơ sở giáo dục THCS không được thực hiện, dẫn đến những ảnh hưởng trực tiếp trong công tác chăm sóc bán trú cho học sinh. Tìm hiểu được biết, ngày 9/12/2011 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh “Về việc hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng học sinh bán trú đang học tại các cơ sở giáo dục THCS trên địa bàn tỉnh không thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 86/2010/QĐ-TTG ngày 21/12/2010 của thủ tưởng chính phủ”. Ngoài chính sách hỗ trợ học sinh THCS bán trú, tại các trường có tổ chức bán trú cho học sinh, người làm công tác quản lý, phục vụ và tổ chức các hoạt động cho học sinh THCS bán trú cũng được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 3314/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 của UBND “Về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách thực hiện Đề án duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS và phổ cấp giáo dục trung học tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2006-2015” theo Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 4/7/2007 của HĐND tỉnh. Tuy nhiên chính sách này chỉ thực hiện đến hết năm 2015.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh THCS bán trú theo quy định của trung ương, tỉnh năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh có 1.956 học sinh THCS bán trú của 22 trường ở vùng đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách. Kinh phí thực hiện gần 12,5 tỷ đồng/năm, trong đó kinh phí hỗ trợ người nấu ăn gần 2,2 tỷ đồng/năm. Ngoài 22 trường ở vùng đặc biệt khó khăn, năm học 2017-2018 còn 10 trường với 651 học sinh THCS bán trú vùng khó khăn thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND song không được hỗ trợ kinh phí để tổ chức nấu ăn cho học sinh. Học sinh ở các trường này phải tự nấu ăn hoặc trích một phần từ kinh phí hỗ trợ tiền ăn để thuê người nấu ăn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bữa ăn của học sinh, làm cho chính sách hỗ trợ của tỉnh không phát huy hết hiệu quả. Trong khi đó, các trường tiểu học trên cùng địa bàn vẫn được hỗ trợ kinh phí chăm sóc bán trú cho học sinh theo quy định tại Nghị quyết số 183/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Do đó, việc sửa đổi Nghị quyết số 183/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 sẽ được đưa ra bàn bạc, thảo luận tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII.

học sinh
Bữa ăn bán trú của học sinh Trường PTDT bán trú THCS Đồng Văn (Bình Liêu). Ảnh: Trúc Linh

Việc sửa đổi được thực hiện theo hướng bổ sung đối tượng hưởng hỗ trợ là người chăm sóc bán trú tại các cơ sở giáo dục THCS ở vùng khó khăn (định mức 30 học sinh/1 người chăm sóc). Cô giáo Phan Thị Nga, Hiệu trưởng trường THCS Lục Hồn (Bình Liêu) - một ngôi trường ở vùng khó khăn của huyện Bình Liêu, chia sẻ: Qua theo dõi về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, tôi rất mừng khi thấy trong nội dung của kỳ họp có bàn về chính sách hỗ trợ kinh phí cho người chăm sóc bán trú tại cơ sở giáo dục THCS vùng khó khăn. Mặc dù trước kia chưa có hỗ trợ nhà trường cũng chủ động linh hoạt cân đối ngân sách để đảm bảo chi trả chế độ cho người chăm sóc bán trú nhưng nếu chính sách này được thông qua sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác chăm sóc học sinh bán trú của nhà trường, tạo được sự công bằng trong thực hiện chính sách giữa các cơ sở giáo dục thuộc vùng khó khăn của tỉnh cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động.

Hiện nay, các trường THCS ở vùng khó khăn của tỉnh đang rất mong chờ chính sách này được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 8. Qua đó, sẽ giúp công tác tổ chức bán trú cho học sinh của các trường được thực hiện có nền nếp, đảm bảo quy định, chính sách hỗ trợ của tỉnh được phát huy hiệu quả.

Nguyễn Dung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.