Đông Triều làm điểm thực hiện giải quyết các vụ kiến nghị, tố cáo kéo dài

Thứ Tư, 11/07/2018, 15:28 [GMT+7]
.
.

Ngày 11/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện đã chủ trì nghe báo cáo và giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị kéo dài của công dân trên địa bàn TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, TX Đông Triều; rà soát kết quả giải quyết đơn thư nhận trước ngày 1/4/2018 và một số nội dung khác. Sau khi nghe cơ quan chức năng,  địa phương báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cho ý kiến về từng nội dung.

Cụ thể, địa bàn TP Hạ Long có vụ việc khiếu nại của các ông: Trịnh Thành Long, Lê Duy Tùng, Lê Văn Mến, Nguyễn Tiến Thắng. TP Cẩm Phả có hai nội dung liên quan tới việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là ông Nguyễn Văn Lấm, Nguyễn Văn Phóng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện đã yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan cần triển khai "rõ người, rõ việc", giải quyết dứt điểm các vụ việc. Riêng đối với vụ việc của  ông Nguyễn Tiến Thắng liên quan đến việc bồi thường GPMB xây dựng khách sạn Mường Thanh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao TP Hạ Long ban hành văn bản và phương án gửi kèm cho chủ đầu tư dự án, yêu cầu từ nay đến 20/7/2018 chủ đầu tư phải có trách nhiệm chi trả bổ sung tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB của dự án cho công dân để đảm bảo an ninh trật tự. Nếu công ty không thực hiện thì sẽ dừng các giao dịch dân sự liên quan trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc
Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Rà soát kết quả giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị kéo dài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện thẳng thắn phê bình UBND TP Cẩm Phả đã thiếu sâu sát để nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài. Đối với TX Đông Triều, trong tháng 7, UBND tỉnh sẽ tổ chức đối thoại với một số hộ dân có đơn thư; đồng thời, làm việc với Thị ủy, UBND thị xã về kết quả rà soát kết quả giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị kéo dài. Đây sẽ là địa phương làm điểm. Sau đó, tỉnh sẽ làm việc lần lượt với từng địa phương có nhiều đơn thư. 

Tại cuộc họp, Ban Tiếp công dân tỉnh đã báo cáo thêm một số nội dung như: Dự thảo quyết định kiện toàn Tổ giúp việc cho UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tại tòa án; Quy chế sửa đổi về hoạt động của tổ giúp việc; kết quả rà soát, giải quyết đơn thư trên địa bàn toàn tỉnh đối với số đơn, thư gửi tới trước ngày 1/4/2018; kế hoạch làm việc với Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài; kế hoạch làm việc với Ban Tiếp công dân Trung ương về tổ chức hội thảo những vấn đề phát sinh liên quan đến chuyển đổi mô hình chợ... Cho ý kiến về kế hoạch làm việc với Ban Dân nguyện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Tiếp công dân tỉnh phải chuẩn bị rõ ràng từng nội dung cụ thể như việc khảo sát tình hình công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; các vụ việc đơn thư và việc giải quyết các nội dung đơn thư do Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội gửi đến; kết quả giải quyết một số vụ việc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của công dân. Đối với nội dung kiện toàn tổ giúp việc cho UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tại tòa án, yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh thống nhất cùng Sở Tư pháp và các thành viên hoàn thiện quy chế sửa đổi, quyết định kiện toàn trình ký trước ngày 16/7.

Về việc Ban Tiếp công dân Trung ương tổ chức hội thảo những vấn đề phát sinh liên quan đến chuyển đổi mô hình chợ tại Quảng Ninh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh làm đầu mối tổng hợp báo cáo tham luận tại hội thảo. Dự kiến thời gian diễn ra hội thảo là cuối tháng 7/2018.

Cũng tại buổi làm việc, sau khi nghe các đơn vị báo cáo việc rà soát, giải quyết đơn thư trên địa bàn toàn tỉnh đối với số đơn, thư gửi tới trước ngày 1/4/2018, đồng chí Vũ Văn Diện đã cho ý kiến về từng vụ việc còn tồn đọng, yêu cầu cán bộ chuyên môn nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc rà soát, giải quyết các vụ việc…

Thanh Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.