Đại biểu với cử tri

Mở rộng đối tượng được hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo

Thứ Hai, 09/07/2018, 07:19 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo được Quảng Ninh kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo với kế hoạch phát triển KT - XH trên từng địa bàn dân cư của từng địa phương và toàn tỉnh. Trong đó, hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo đã góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Theo thống kê của Sở NN&PTNT, trong giai đoạn 2014 - 2017, các địa phương trong tỉnh đã được hỗ trợ 6,51 tấn giống cây lương thực, trên 210.000 cây giống ăn quả và giống cây lâm nghiệp, trên 91.000 con giống gia súc, gia cầm, 100kg giống thủy sản, gần 13 tấn thức ăn chăn nuôi, 960 máy móc, thiết bị các loại phục vụ sản xuất với 9.886 hộ được hưởng lợi, tổng kinh phí thực hiện là trên 91,3 tỷ đồng (trên 62,9 tỷ đồng từ vốn Chương trình 135, còn lại là do nhân dân đóng góp). Các mô hình giảm nghèo chủ yếu được xây dựng dựa trên mong muốn của bản thân hộ hưởng lợi và phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Khi triển khai mô hình, các địa phương cũng chú trọng ưu tiên cho những hộ nghèo có khả năng thoát nghèo, như: Có sức lao động, mong muốn thoát nghèo, có điều kiện cơ sở vật chất tương đối tốt, phù hợp để phát triển các mô hình được hỗ trợ.

Nông dân xã Sơn Dương (Hoành Bồ) chăm sóc vườn ươm cây keo giống.
Nông dân xã Sơn Dương (Hoành Bồ) chăm sóc vườn ươm cây keo giống.

Từ triển khai Chương trình 135 một cách đồng bộ, tích cực, số hộ nghèo của tỉnh đã giảm đáng kể (từ 6.690 hộ năm 2015 xuống còn 3.630 hộ năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều), các hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi cơ bản được tiếp cận, sử dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thu nhập người dân nông thôn tăng lên mức trung bình 33 triệu đồng/năm (gấp 3 lần của năm 2010).

Kết quả này cho thấy, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn là phù hợp, cần thiết trong giai đoạn hiện nay; góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở các địa phương vùng đặc biệt khó khăn và thu hẹp chênh lệch mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và nhóm dân cư. Chính vì thế, tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII này, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh thảo luận, cho ý kiến về quy định mức chi hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

Trong đó,UBND tỉnh sẽ đề xuất mức chi hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 với một số nội dung được mở rộng hơn so với quy định trong giai đoạn trước. Những thay đổi này được thực hiện theo nội dung các Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT  Thông tư số 15/2017/TT-BCT của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Cán bộ xã Hải Tiến (Móng Cái) nắm tình hình triển khai xây dựng vườn mẫu trên địa bàn.
Cán bộ xã Hải Tiến (Móng Cái) nắm tình hình triển khai xây dựng vườn cây ăn quả trên địa bàn.

Cụ thể, nếu như giai đoạn 2014 - 2017, việc hỗ trợ phát triển sản xuất chỉ áp dụng tại các xã ngoài các xã bãi ngang ven biển, hải đảo và ngoài các xã thuộc Chương trình 135 thì nay UBND tỉnh đề xuất cả các xã, thôn là xã bãi ngang ven biển, hải đảo và các xã thuộc Chương trình 135 cũng đều nằm trong phạm vi được xét hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo. Đồng thời, đối tượng áp dụng sẽ bao gồm cả người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và cộng đồng dân cư, ưu tiên các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ nữ nghèo. Phương thức hỗ trợ vẫn sẽ thông qua các dự án cụ thể do cộng đồng đề xuất. Trong đó, mức hỗ trợ vẫn được duy trì không quá 3 tỷ đồng/dự án từ nguồn kinh phí ngân sách phân bổ hằng năm...

Nếu chính sách này được HĐND tỉnh thông qua, các địa phương khó khăn, các hộ nghèo sẽ có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.