"Thực hiện nghiêm và công khai kết quả xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về AT-VSLĐ trên phương tiện thông tin đại chúng"

Chủ Nhật, 06/05/2018, 17:13 [GMT+7]
.
.

Mặc dù công tác an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có nhiều cải thiện, tuy nhiên, theo ý kiến của người lao động, các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp vẫn cần dành nhiều sự quan tâm hơn nữa để giảm thiểu các vụ tai nạn lao động (TNLĐ), đặc biệt các vụ là TNLĐ gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan đến nội dung này, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Hoài Sơn đã có cuộc trao đổi với PV Báo Quảng Ninh.

- Ông đánh giá như thế nào về công tác AT-VSLĐ trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

+ Trong những năm qua công tác AT-VSLĐ trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và của toàn xã hội.

Công tác quản lý nhà nước về AT-VSLĐ được thực hiện nền nếp, hiệu quả; đã tham mưu, đề xuất ban hành được nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, hướng dẫn, triển khai công tác AT-VSLĐ. Công tác thông tin, tuyên truyền về AT-VSLĐ được thực hiện một cách thường xuyên, đa dạng; từng bước đổi mới về nội dung, hình thức. Công tác thanh tra, kiểm tra về AT-VSLĐ được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả được nâng cao; tổ chức điều tra, kết luận, xử lý kịp thời, nghiêm túc tất cả các vụ TNLĐ nghiêm trọng.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có ý thức, nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định về AT-VSLĐ.

Đáng chú ý, các giải pháp mang tính chất phòng ngừa được chủ động thực hiện, nên năm 2017 số vụ TNLĐ có xu hướng giảm trên tất cả các tiêu chí so với năm 2016. Cụ thể: Tổng số vụ TNLĐ giảm 11 vụ (giảm 2%); số vụ TNLĐ chết người giảm 5 vụ (16,7%); số người chết giảm 8 người (23,5%). Trong 4 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ TNLĐ chết người, làm chết 10 người so với cùng kỳ năm 2017 giảm 4 vụ (28,6%), giảm 4 người chết (28,6%).

Tuy nhiên, công tác AT-VSLĐ trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại cần tiếp tục được quan tâm, đó là: Tình hình TNLĐ tuy có giảm song vẫn còn diễn biến phức tạp; nguy cơ xảy ra TNLĐ trong lĩnh vực khai khoáng và xây dựng còn tiềm ẩn cao. Ý thức chấp hành quy định AT-VSLĐ, trình độ, kinh nghiệm, tác phong công nghiệp của một bộ phận người lao động còn hạn chế; vẫn còn tình trạng chủ quan, làm bừa, làm ẩu, vi phạm quy trình, quy định kỹ thuật an toàn gây TNLĐ. Việc chấp hành các quy định về AT-VSLĐ của một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn chưa tốt; công tác huấn luyện AT-VSLĐ chưa hiệu quả....

- Như vậy, người sử dụng lao động có trách nhiệm thế nào trong công tác đảm bảo AT-VSLĐ hiện nay, thưa ông?

+ Có thể nói, một trong những phương châm chỉ đạo quan trọng, xuyên suốt đối với công tác AT-VSLĐ đó là cần phải làm thật tốt công tác phòng ngừa; phòng ngừa hiệu quả thì sẽ hạn chế được tối đa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.

Theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động phải tổ chức nhận diện, đánh giá, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại, các nguy cơ mất an toàn lao động tại nơi làm việc để từ đó đề ra và thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp. Công việc này phải được thực hiện một cách chủ động, thường xuyên, liên tục; việc đánh giá nguy cơ rủi ro về AT-VSLĐ được thực hiện lần đầu khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần để bổ sung khi công nghệ, điều kiện sản xuất thay đổi.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến công khai và hướng dẫn cho người lao động biết cách tự nhận diện, đánh giá, dự báo các nguy cơ mất an toàn để họ chủ động kiểm soát, thực hiện các biện pháp phòng tránh TNLĐ một cách kịp thời.

Chính vì vậy Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2018 lấy chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”. Đây là một thông điệp để tuyên truyền, nhắc nhở tất cả chúng ta muốn hạn chế được TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, thì cả người sử dụng lao động và người lao động đều phải thực hiện tốt việc chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

- Để nâng cao công tác đảm bảo AT-VSLĐ, hạn chế TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, tỉnh sẽ triển khai những nội dung nào tới đây, thưa ông?

+ Để làm tốt công tác AT-VSLĐ, hạn chế TNLĐ, bệnh nghề nghiệp trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, triển khai một số giải pháp sau: Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về AT-VSLĐ, các nội dung đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại cuộc họp sơ kết quý I/2018 về công tác AT-VSLĐ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban ngành, địa phương trong công tác quản lý AT-VSLĐ. Tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ AT-VSLĐ trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và thi công các công trình giao thông, xây dựng.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức tốt các hoạt động của Tháng hành động về AT-VSLĐ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, tính tự giác, tự chủ của người lao động trong công tác AT-VSLĐ.

Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tự kiểm tra; tổ chức đánh giá, kiểm soát các nguy cơ, rủi ro về AT-VSLĐ để có các giải pháp phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc; cương quyết dừng sản xuất đối với các vị trí không đảm bảo an toàn.

Tổ chức điều tra, đánh giá, phân tích nguyên nhân các vụ TNLĐ, từ đó rút kinh nghiệm, phổ biến rộng rãi trong toàn tỉnh; triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng tránh TNLĐ tái diễn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về AT-VSLĐ; công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Xin cảm ơn ông!

Hồng Nhung (Thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.