Tăng cường quản lý học sinh trong dịp hè và chuẩn bị cho năm học 2018-2019

Thứ Hai, 28/05/2018, 09:35 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3478/UBND-GD về tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn, tạo điều kiện cho thanh, thiếu nhi, học sinh có kỳ nghỉ hè lành mạnh, bổ ích và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho năm học 2018-2019.

a
Tăng cường quản lý học sinh trong dịp hè và chuẩn bị cho năm học 2018-2019.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ngành liên quan,  chủ tịch UBND các địa phương, Tỉnh Đoàn triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 70-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai hành động vì trẻ em, hoạt động quản lý, giáo dục thanh, thiếu nhi, học sinh hè 2018; thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10). Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh dạy thêm, học thêm đảm bảo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 216-KL/TU ngày 11/4/2018 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2319/UBND-GD; tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu chi không đúng quy định.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ năm học 2018-2019, UBND tỉnh chỉ đạo giám đốc các sở, ngành liên quan, chủ tịch UBND các địa phương rà soát cơ sở vật chất trong các cơ sở giáo dục, kịp thời có phương án sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, nhà cửa, trang thiết bị dạy và học, đảm bảo hoàn thành trước khi học sinh bước vào năm học mới; tổ chức, hoàn thành công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bố trí đủ nguồn lực cho các cơ sở giáo dục theo đúng quy định; có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở giáo dục ở khu vực khó khăn, chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.