Sửa đổi bổ sung một số điều Luật Giáo dục

Hướng tới hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở

Thứ Hai, 28/05/2018, 10:40 [GMT+7]
.
.

Một số điểm mới căn bản Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục là nhằm hướng tới xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, liên thông.

Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục sẽ được đưa ra xin ý kiến tại kỳ họp Quốc hội tuần tới.

Đây là một trong những Dự luật có tác động xã hội rất lớn, ảnh hưởng tới mọi gia đình có con em đi học và hàng triệu cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục.

Rất nhiều vấn đề mới được bổ sung và dự kiến sẽ có ảnh hưởng toàn diện, lâu dài tới sự phát triển của giáo dục Việt Nam trong những năm tới.

Có những ý kiến cho rằng, trong bối cảnh giáo dục đang đổi mới căn bản và toàn diện như hiện nay, Bộ GD&ĐT nên sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục một cách toàn diện, không nên dừng lại ở sửa đổi, bổ sung một số điều, tránh việc sửa luật một cách chắp vá, thiếu hệ thống. Quốc hội sẽ thảo luận Dự thảo này vào ngày 29/5.

Theo giaoducthoidai.vn

.
.
.
.
.
.
.
.