Nâng cao chỉ số PAPI: Cần sự tham gia của người dân

Thứ Ba, 17/04/2018, 17:07 [GMT+7]
.
.

Năm 2017 ghi nhận sự nỗ lực, bứt phá của Quảng Ninh trên bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) khi tăng 30 bậc, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố. Đóng góp vào kết quả này phải kể đến sự tham gia tích cực của người dân ở cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đặc biệt, điểm số của trục nội dung về sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở tỉnh Quảng Ninh nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất (5,91 điểm), xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố, so với năm 2016 tăng 45 bậc.

g
Người dân phường Hà Trung (TP Hạ Long) tham gia dọn vệ sinh môi trường, hưởng ứng phong trào "Ngày Chủ nhật vì Hạ Long xanh".

Để tăng cường sự tham gia của người dân vào hoạt động của chính quyền, các địa phương trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền những nội dung nhiệm vụ gắn với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức về các nội dung mà người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia, kiểm tra, giám sát. Trước khi ban hành các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng cơ sở hạ tầng; phát động phong trào…, cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở đã thực hiện tốt công tác mở rộng dân chủ để nhân dân tham gia bàn bạc và quyết định trực tiếp về chủ trương, mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, hưởng ứng các phong trào. Từ đó, ý thức làm chủ của người dân được thể hiện tốt hơn. Người dân tích cực tham gia vào các phong trào, phần việc của địa phương, như xây dựng nông thôn mới; xây dựng đô thị văn minh; dọn vệ sinh môi trường; đóng góp kinh phí, hiến đất, kiến trúc, hoa màu để xây dựng kết cấu hạ tầng. Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 52/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền trong tỉnh cũng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc công khai văn bản theo quy định, thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục về đất đai, xây dựng, khoản thu, chi, kế hoạch, chương trình, dự án trên địa bàn để người dân giám sát, thực hiện. Chính quyền các cấp trong tỉnh tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với phát huy quyền làm chủ của người dân bằng các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giải quyết thủ tục hành chính, mặt khác, cán bộ được đặt mình trong sự giám sát của nhân dân thông qua việc tiếp nhận ý kiến qua đường dây nóng, hòm thư góp ý... Năm 2017, lần đầu tiên UBND tỉnh ban hành Quy định lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công các cấp và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh thực hiện điều tra sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (chỉ số SIPAS). Bằng những cách làm này, Quảng Ninh đã thực sự trao quyền cho người dân, doanh nghiệp đóng góp tiếng nói vào thực thi vai trò giám sát các hoạt động điều hành kinh tế của tỉnh, sự phục vụ của chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh.

g
Đại diện Chi bộ và người dân khu 7, thị trấn Trới (huyện Hoành Bồ) giám sát việc thi công nhà văn hoá khu. 

Việc phát huy vai trò giám sát của người dân ở cơ sở luôn được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo triển khai. Các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng từng bước phát huy hiệu quả trong công tác thanh tra, giám sát các công trình, dự án, tiếp công dân. Qua đó, đã kịp thời kiến nghị với nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền giải quyết các sai phạm. Ngoài ra, các địa phương thường xuyên tổ chức  lấy ý kiến tham gia của nhân dân vào việc sửa chữa, bổ sung hương ước, quy ước của thôn, khu phố; tổ chức bầu, bãi nhiệm thành viên ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng đảm bảo công khai, minh bạch.

Với các giải pháp quyết liệt, cụ thể, vai trò của người dân ở cấp cơ sở trong toàn tỉnh đã được nâng lên, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.