Giảm chỉ tiêu đào tạo sư phạm trên cả nước

Thứ Ba, 17/04/2018, 06:02 [GMT+7]
.
.

Nhằm khắc phục tình trạng sinh viên ngành sư phạm ra trường không có việc làm, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tiếp tục giảm chỉ tiêu đào tạo sư phạm xuống còn 35.000, giảm khoảng 33% so với chỉ tiêu năm 2017.

Kết quả này được đưa ra sau khi rà soát hiện trạng đội ngũ giáo viên, tổng hợp nhu cầu của từng địa phương và năng lực từng trường.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.