Vân Đồn: Năm 2018 phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo xuống còn 2,3%

Thứ Năm, 15/03/2018, 09:04 [GMT+7]
.
.

Năm 2018, huyện Vân Đồn đã đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ  3,54% xuống còn 2,3% (tương ứng 150 hộ).

Chi hội phụ nữ thôn Điền Xá trao quà hỗ trợ hộ nghèo cho gia đình chị Phạm Thị Ngà, hộ nghèo thôn Nà Sắn, xã Bản Sen.
Chi hội phụ nữ thôn Điền Xá trao quà hỗ trợ hộ nghèo cho gia đình chị Phạm Thị Ngà, hộ nghèo thôn Nà Sắn, xã Bản Sen.

Ngoài ra, huyện còn đưa ra những mục tiêu: 100% đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp bảo hiểm y tế; cơ bản không có hộ nghèo ở nhà dột nát; phấn đấu 3 thôn Bản Sen (xã Bản Sen), Đồng Cống (xã Bình Dân) và Đài Van (xã Đài Xuyên) hoàn thành Chương trình 135; 80% hộ nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, được tham gia học kinh nghiệm sản xuất; 97% hộ dân được dùng nước sạch, hợp vệ sinh…

Để đạt được những mục tiêu trên, UBND huyện Vân Đồn đã đưa ra những nhóm giải pháp nổi bật như: Triển khai thực hiện các mô hình hỗ trợ và tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, giải quyết, tạo thêm nhiều việc làm mới, cải thiện chất lượng sống. Thực hiện tốt việc lồng ghép Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135; thực hiện các chỉ số thiếu hụt đa chiều về dịch vụ y tế; dịch vụ giáo dục, dịch vụ nhà ở; nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách hiện hành nhằm hỗ trợ đào tạo gắn với tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn ưu đãi hộ nghèo...

Ngô Thu Hằng (Đài TT - TH Vân Đồn)

.
.
.
.
.
.
.
.