Tiên Yên: Năm 2018 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,7%

Thứ Ba, 13/02/2018, 12:07 [GMT+7]
.
.

Theo kế hoạch chương trình giảm nghèo của UBND huyện Tiên Yên, năm 2018, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,18% xuống còn 1,7% (giảm 185 hộ).

Nhà của vợ chồng Tằng A Sám, thôn Khe Vè, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên
Gia đình anh Tằng A Sám, thôn Khe Vè, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên thuộc hộ nghèo của huyện Tiên Yên.

Để đạt chỉ tiêu đề ra, năm nay, huyện Tiên Yên sẽ tập trung thực hiện rất nhiều giải pháp. Nổi bật: Thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đầu tư về nhà ở, nước sạch, nhà vệ sinh… cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã đặc biệt khó khăn; chú trọng công tác tuyên truyền nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo; lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo với chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội…

Cùng với đó, huyện Tiên Yên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn chính sách xã hội; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đối với hộ nghèo theo quy định; chú trọng đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động nghèo.

Lan Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.