Tiếp tục tạo đột phá trong cải cách hành chính

Thứ Sáu, 12/01/2018, 06:23 [GMT+7]
.
.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong 3 đột phá chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên có tính quyết định trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, trong năm 2017, Quảng Ninh đã quyết tâm thực hiện thành công nhiều giải pháp về CCHC, tiếp tục tạo những đột phá mới trong phát triển. Tỉnh cũng xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2018 nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Kết quả toàn diện

Trong năm 2017, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung chỉ đạo của Chính phủ về CCHC, đồng thời kết hợp chặt chẽ với trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và trách nhiệm người đứng đầu. Qua đó đã đạt được các kết quả nổi bật trên cả 6 nội dung CCHC. Cụ thể là công tác thẩm định, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được quan tâm, chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đã được nâng lên và có tính khả thi cao. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thường xuyên được rà soát, sắp xếp, kiện toàn phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và tình hình thực tế. Công tác tuyển dụng, giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng, thường xuyên, kịp thời. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cũng đặc biệt được quan tâm, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước được thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, triển khai Đề án Thành phố thông minh; triển khai Đề án Chính quyền điện tử giai đoạn II (2016- 2020); tăng cường cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện giải quyết TTHC.

Cán bộ TT HCC Uông Bí hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Cán bộ Trung tâm HCC TP Uông Bí hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, UBND tỉnh đã xác định rõ nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm nên đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, đơn giản hóa TTHC, thực hiện công khai, minh bạch, đầy đủ, đặc biệt là các TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa, trình công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý và đưa vào giải quyết tại trung tâm HCC các cấp theo hướng “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả trực tiếp”, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến giải quyết. Sau khi rà soát, nhiều TTHC đã được rút ngắn về thời gian giải quyết, giảm số lần đi lại của cá nhân, tổ chức; một số thủ TTHC trong lĩnh vực đầu tư được cải cách, đơn giản hóa tối đa về thời gian giải quyết; thời gian nộp thuế, thông quan hàng hóa, bảo hiểm xã hội, thủ tục xuất nhập khẩu, cấp phép xây dựng, thủ tục đầu tư cũng đã được rút ngắn.

Đặc biệt, nhiều địa phương trong tỉnh đã áp dụng một số cách làm mới trong giải quyết TTHC như TX Đông Triều đã cử cán bộ, công chức xuống tận địa bàn nơi có đông dân cư, nhu cầu giải quyết TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân ở một số lĩnh vực, như: Cấp giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng sử dụng điện, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Đến nay, số lượng hồ sơ đã được giải quyết lưu động là 650 hồ sơ... Cách làm này đã giúp tổ chức, cá nhân tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại và được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao. Qua rà soát, tính đến hết năm 2017, tổng số TTHC (không tính ngành dọc) ở 3 cấp chính quyền của tỉnh là hơn 1.600 thủ tục, trong đó số TTHC thực hiện tại Trung tâm HCC tỉnh là hơn 1.200 TTHC. Ở cấp tỉnh, năm 2017 có tổng số hồ sơ nhận giải quyết là 54.835 hồ sơ (trong đó có 800 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang), đã giải quyết 54.794 hồ sơ đúng và trước thời hạn (đạt 100%), các hồ sơ còn lại đang trong thời hạn giải quyết. Còn ở cấp huyện, tổng hồ sơ nhận giải quyết 127.448 hồ sơ; trong đó số hồ sơ đã giải quyết 121.202 (đạt 95,1%), hồ sơ đang giải quyết 6.246 (chiếm 4,9%). Cấp xã tiếp nhận và giải quyết 560.817 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết 560.132 (đạt 99,88%), hồ sơ đang giải quyết 685 (chiếm 0,12%).

Từ những kết quả trong công tác CCHC, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh đã được cải thiện, thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp đến đầu tư tại Quảng Ninh. Qua đó, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng cao theo từng năm. Năm 2014, Quảng Ninh đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố; năm 2015 và 2016, tỉnh vươn lên đứng thứ 3 và thứ 2/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các chỉ số về cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) của Quảng Ninh luôn đứng tốp đầu toàn quốc.

Động lực từ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Để có thành công trong công tác CCHC, Quảng Ninh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến các giải pháp cụ thể trong từng nội dung. Trong đó, việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đã tác động không nhỏ tới kết quả CCHC của tỉnh. Năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất xác định chủ đề công tác năm là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”. Theo đó, tỉnh và các địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng...; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành.

UBND xã Đài Van, Vân Đồn, công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở.
UBND xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở.

Đặc biệt, trong tháng 9, tháng 10, tỉnh đã thực hiện điều tra sự hài lòng của người dân (SIPAS) tại 7 đơn vị cấp huyện, 37 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh với 6 lĩnh vực và tổ chức công bố ngay sau khi kết thúc đợt điều tra. Qua đó, làm thay đổi tư duy, phương pháp giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đồng thời, giúp tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình giải quyết công việc của cơ quan chức năng. Đồng chí Đào Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm HCC TX Đông Triều, cho biết: “Từ kết quả SIPAS, mỗi địa phương, đơn vị đều nhìn lại mình để chấn chỉnh những hạn chế. Căn cứ kết quả sự hài lòng của người dân để có biện pháp nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm và chất lượng chuyên môn của CB,CC,VC nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân trong quá trình giải quyết các thủ tục, cải thiện hơn nữa chất lượng cung ứng các dịch vụ công”.

Cùng với đó, để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, Quảng Ninh đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt về công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, đặc biệt là tăng cường kiểm tra đột xuất... Tỉnh đã tiến hành thanh tra tại 2 đơn vị; kiểm tra gần 70 đơn vị, địa phương, 8 đơn vị bảo hiểm xã hội cấp huyện; kiểm tra đột xuất tại 21 đơn vị cấp xã, 6 trung tâm HCC, 4 đơn vị sự nghiệp. Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tự kiểm tra nhằm sớm phát hiện những sai sót để kịp thời chấn chỉnh, xử lý. Qua đó, nâng cao hiệu quả và chất lượng thực thi công vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nhằm tiếp tục tạo những đột phá trong CCHC, năm 2018, Quảng Ninh sẽ duy trì và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Đồng thời, đảm bảo hiệu quả CCHC thực chất; rà soát, đơn giản hóa, tăng số thủ tục hành chính thực hiện đủ 4 bước tại trung tâm hành chính công tỉnh, huyện gắn với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đặc biệt là tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trong công tác CCHC, trong đó tập trung chủ yếu vào công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC; tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất về kỷ luật, kỷ cương hành chính... Song song với đó là tăng cường công tác kiểm tra CCHC; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.