Quảng Ninh công nhận 144 đơn vị đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

Thứ Sáu, 12/01/2018, 18:25 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 48/QĐ-UBND, ngày 10/1/2018, về việc công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017.

Bảo tàng
Bảo tàng Quảng Ninh là một trong những đơn vị nằm trong danh sách đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017.

Theo đó, căn cứ: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Xét đề nghị của Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh) tại Văn bản số 3159/CV-TTBCĐ ngày 26/12/2017, UBND tỉnh công nhận 144 đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017. Trong đó, có 52 cơ quan, 87 doanh nghiệp, 5 nhà trường trên địa bàn tỉnh.

Xem danh sách tại đây

Vân Du

.
.
.
.
.
.
.
.