Tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

Thứ Sáu, 08/12/2017, 12:45 [GMT+7]
.
.

Ngày 8/12, tại TP Hạ Long, Sở Tư pháp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017 cho đội ngũ cán bộ tư pháp các địa phương trong tỉnh.

Quang cảnh buổi tập huấn.
Quang cảnh lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được đồng chí Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước (Sở Tư pháp), giới thiệu, phổ biến một số nội dung mới của Luật TGPL năm 2017, Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ ngày 1/1/2018).

Theo đó, Luật TGPL năm 2017 gồm 8 chương, 48 điều, thay thế Luật TGPL năm 2006. So với Luật TGPL năm 2006, Luật TGPL năm 2017 khẳng định rõ hơn trách nhiệm của Nhà nước trong công tác TGPL, có sự phân biệt hoạt động này với dịch vụ pháp lý thiện nguyện; mở rộng từ 6 lên 14 diện người được TGPL; nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyên nghiệp hóa hoạt động TGPL; thực hiện vụ việc TGPL theo đúng bản chất của hoạt động TGPL; bổ sung nhiều quy định mới nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ; tăng cường cơ chế bảo đảm quyền được TGPL…

Chương trình tập huấn là một trong những nội dung thực hiện Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 6/2/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai Chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.